• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 413
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dîvân Edebiyatında kullanılan mitolojik unsurlar.
Dersin İçeriği: 

Dîvan Edebiyatından değişik şâirlerin kasîdelerin okutularak, bu kasîdelerde değinilen mitolojik unsurlar ve bu unsurların edebiyata ve dile yansımaları dile getirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerinde geçen mitolıjik unsurlar ve bunların dil ve edebiyat içindeki yeri değerlendirilir.

1,2,3

A

2) Türk edebiyatında geçen mitolojik unsurlar Doğu ve Batı mitolojileri ile karşılaştırılarak eştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri kazandırır.

1,2,3

A

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi kazandırır,

1,2,3

A

5) Uluslararası düzeyde araştırma yapmaya yardımcı olur.

1,2,3

A

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunların çözümüne yardımcı olur

1,2,3

A

7) Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katkı sağlar.

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

XVII y.y. şâirlerinden Nef’î’nin bir kasîdesi okutularak şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik unsurlar ayrıntılarılya anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

2

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

 

3

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

XVII y.y. şâirlerinden Nef’î’nin bir kasîdesi okutularak şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik unsurlar ayrıntılarılya anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

4

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

XVII y.y. şâirlerinden Nef’î’nin bir kasîdesi okutularak şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik unsurlar ayrıntılarılya anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

5

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

XVII y.y. şâirlerinden Nef’î’nin bir kasîdesi okutularak şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik unsurlar ayrıntılarılya anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

6

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur.

XVII y.y. şâirlerinden Nef’î’nin bir kasîdesi okutularak şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik unsurlar ayrıntılarılya anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

7

Vize haftası

 

Sınav yapılıp değerlendirilir.

 

8

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur 

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

9

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

10

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

11

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur 

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

12

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır.

13

Dîvân Edebiyatı şâirlerinden bazılarının kasîdeleri otukutur 

XV. y.y. Şâirlerinden Ahmed Paşa’nın bir kasîdesi okutulup şerhi yapılırken kasîdede geçen mitolojik, târîhî ve coğrafyaya dâir unsurlar ayrıntılarıyla anlatılır ve başka milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. milletlerin mitolojileri ile karşılaştırılır. 

14

Sonuç ve değerlendirme.

 

Okunan eserler üzerinde tartışma yapılır.

15

Final sınavı.

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Mitoloji ile ilgili kitaplar.

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, İstanbul 2006.

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I-II, Ankara 2014, TTK yayını.

Robert Graves, Yunan Mitleri (Tanrılar, Kahramanlar, Söylenceler), İngilizceden çeviren: Uğur Akpur, İstanbul 2010.

Prof. Dr. Nimet Yıldırım, İran Mitolojisi (Kökenleri, Kaynakları, Ana temaları.), İstanbul 2002.

Ansiklopediler.

Firdevsî, Şâhnâme, Çeviren: Prof. Necâtî Lugal, İstanbul 2009.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

İki haftada bir ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik bir yazılı yoklama, Dönem içinde ara sınav

Dönem sonunda da ana sınav yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

40

Final

 

60

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk edebiyatının daha iyi anlaşılmasını sağlar.

 

 

 

x

 

 

2

Dil ve edebiyatı zenginleştiren unsurları ortaya koyar.

 

 

 

 

 

x

 

3

Milletlerin geçmişleri hakkındaki rivayetlerin öğrenilmesini sağlar.

 

 

 

 

x

 

4

Milletlerin mitolojik tarihleri ile ilgi kurmaya yarar

 

 

x

 

 

 

5

Akademik çalışma yapacak olanların yaptıkları çalışmaların verimli ve anlaşılır olmasını sağlar.

 

 

 

x

 

 

 

6

Türk dili ve edebiyatının gelişmesinde etkili olan metoloji unsunlarının neler olduğunu ortaya koyar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

x

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

4

2

8

Ödev

3

2

6

Kütüphane/İnternet Çalışması

3

2

6

Okuma

12

2

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5