Ders Kodu: 
TLL 162
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı TLL161 dersinde konan hedeflere ulaşmak üzere Türkçe dilbilgisinin daha başka alanlarından bilgi sunmaktır. Bu amaçla, dilbilgisinin TLL161 dersinde üzerinde durulmayan üç bileşeni, yani sözdizim, anlambilim ve edimbilim/kullanımbilim konu edinilir. Bu yolla, ayrıca, öğrencilerin hem Türkçenin büyükçül yapısına ilişkin genel bir bilgi edinmeleri hem de anadillerine ilişkin duyarlılıklarının geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, TLL161 ‘Dilbilim ve Türkçe I’ dersinin tam bir devamı niteliğinde olup dilbilgisinin bileşenlerinden sözdizim, anlambilim ve edimbilimin nitelik ve işlevlerine bir giriş niteliğindedir. Bu bileşenler ağırlıklı olarak Türkçe üzerinden açıklanıp örneklense de Türkçenin başka dillerle ortaklık ya da  farklılaşma sergilediği noktalar da tartışmalarda yer alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) dilbilimin temel konu başlıklarını listeler

1, 2, 3

A

2) dilbilimin temel kavramlarını tanımlar

1, 2, 3

A

3) geleneksel yaklaşımlarla çağdaş dilbilim yaklaşımlarını karşılaştırır

1, 2, 3

A

4) Türkçenin sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel özelliklerini betimler

1, 2, 3

A

5) Türkçenin sözdizimsel ve anlamsal birimbirimlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

6) Türkçenin tümce yapısını analiz eder

1, 2, 3

A

7) Türkçe tümcelerin anlamsal ve kullanımsal değerlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

8) Türkçe tümcelerin sözdizimsel, anlamsal ve kullanımsal yapısına dair basit kurallar formüle eder

1, 2, 3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

 

2

Sözdizim

 

3

Tümce ve tümcenin iç yapısı: Sözcük ve öbekler

 

4

Tümce ve tümcenin iç yapısı: Sözcük ve öbekler (devam)

 

5

Tümce ve tümcenin iç yapısı: Sözcük ve öbekler (devam)

 

6

Temel ve karmaşık tümce yapısı

 

7

Temel ve karmaşık tümce yapısı (devam)

 

8

Temel ve karmaşık tümce yapısı (devam)

 

9

Temel ve karmaşık tümce yapısı (devam)

 

10

Anlam nedir?

 

11

Tümce anlamı

 

12

Tümce anlamı (devam)

 

13

Edimbilim

 

14

Edimbilim (devam)

 

15

Sonuç ve Değerlendirme

 

16

Genel Sınav

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-1. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2378/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1375. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-2. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2429/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1410. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Erkman-Akerson, Fatma. 2007. Dile Genel Bir Bakış (Genişletilmiş Yeni Basım). Multilingual Yayınları: İstanbul.

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1, 2, 3. TDK Yayınları: Ankara.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse Katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

x

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

x

 

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6