• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 162
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
TLL 161 Dilbilim ve Türkçe I dersinin devamı niteliği taşıyan TLL 162 Dilbilim ve Türkçe II dersi dilin zihinsel ve bilişsel boyutlarının ötesinde dili insan toplum ve kültürünün karmaşık bir çıktısı olarak ele almayı ve o çerçevede gelişmiş olan dilbilimin bazı yandallarına bir giriş sunmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Toplumsal bir olgu olarak dil, toplumsal katmanlara göre dil kullanımı ve toplumdilbilim kuramları, dil, kültür ve düşünce ilişkisi, bireysel ve bölgesel dil kullanımları, ikidillilik, çokdillilik, kod değiştirimi, dil değişimi olgusu ve tarihsel dilbilim, geçer dil, kırma diller, kırma anadiller, dil-kültür-düşünce ilişkisi gibi konular dersin temel konuları arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) dilbilimin temel konu başlıklarını listeler

1, 2, 3

A

2) dilbilimin temel kavramlarını tanımlar

1, 2, 3

A

3) geleneksel yaklaşımlarla çağdaş dilbilim yaklaşımlarını karşılaştırır 

1, 2, 3

A

4) Dilin iletişimsel ve toplumsal işlevlerini analiz eder

1, 2, 3

A

5) Toplumdilbilim kuramlarını ayırt eder

1, 2, 3

A

6) Dilin kültür ve düşünceyle ilişkisini tartışmaya açar

1, 2, 3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

 

2

Zihinsel, Toplumsal ve Platonik Bakış Açılarıyla Dil

 

3

Toplumbilimin bazı temel kavramlarının tanıtılması

 

4

Toplumsal Katmanlara Göre Dil Kullanımı ve Toplumdilbilim Kuramları 1: Eksiklik Kuramı

 

5

Toplumsal Katmanlara Göre Dil Kullanımı ve Toplumdilbilim Kuramları 2:  Ayrılık Kuramı

 

6

Ölçünlü tür, Bölgesel Türler, Toplumsal Türler, İşlevsel Türler

 

7

 Geçer Dil (lingua franca), Kırma dil/İlişki Dili (pidgin), Kırma Anadili (creole) ve. diğ.

 

8

Arasınav

 

9

Kod değiştirimi

 

10

Dil Değişimi ve Tarihsel Dilbilim

 

11

İnsan dilinin evrimi

 

12

Dil, Kültür ve Düşünce, Sapir-Whorf Hipotezi, Dilsel Görelilik

 

13

Dil, Kültür ve Düşünce, Sapir-Whorf Hipotezi, Dilsel Görelilik (devam)

 

14

George Orwell’in “1984” adlı romanı üzerine tartışma

 

15

Final Sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

İmer, Kamile. 1990. Dil ve Toplum. Gündoğan Yayınları: Ankara.

 

Erkman-Akerson, Fatma. 2007. Dile Genel Bir Bakış (Genişletilmiş Yeni Basım). Multilingual Yayınları: İstanbul. 

 

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1, 2, 3. TDK Yayınları: Ankara.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse Katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

x

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

x

 

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6