Ders Kodu: 
TLL 125
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu ders Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine dilde anlamın oluşumuna ilişkin temel bilgileri verirken iletişimi olanaklı kılan dilsel ve dildışı öğeleri Türkiye Türkçesi üzerinde kurulan tartışmalarla tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Türkiye Türkçesinin temel anlambilimsel, edimbilimsel ve metindilbilimsel özellikleri örnekler üzerinden incelenir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları 
 
Bu dersin sonunda öğrenci 
Öğretim Yöntemleri 
Ölçme Yöntemleri 
1) Dilde anlamın nasıl oluştuğunu açıklayabilir 1, 2, 3 A, B 
2) Dilde anlamı oluşturan temel bileşenleri çözümleyebilir 1, 2, 3 A, B 
3) Sözcükler arası ilişkileri anlamsal olarak tanımlayabilir 1, 2, 3 A, B 
4) Sözce anlamı ve tümce anlamı arasında ayrım yapabilir ve önerme türlerini doğruluk koşulları açısından tanımlayabilir 1, 2, 3 A, B 5) Edimbilimi ve çalışma konularını tanır ve anlambilimle arasındaki farkları açıklayabilir 1, 2, 3 A, B 6) Bilgi değeri ve bilgi yapısı arasındaki farkları açıklayabilir ve Türkçede bilgi yapısının temel özelliklerini betimleyebilir 1, 2, 3 A, B 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanışma ve Dersin Tanıtımı

 

2

Dile ilişkin gerçekler ve yanılsamalar

Dilbilimin alanı ve çalışma konuları

 

3

İnsan dilinin doğası

 

4

Çocukların anadili edinimi ve dilbilim açısından önemi

 

5

Dile biyolojik ve zihinsel bir bakış

 

6

Sesbilgisi

 

7

Sesbilgisi (devam)

 

8

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler

 

9

Sesbilim ve Sesbilimsel Süreçler (devam)

 

10

Biçimbilim-1: Sözcük

 

11

Biçimbilim-2: Sözcük Yapısı

 

12

Biçimbilim-3: Sözlüksel Biçimbilim

 

13

Biçimbilim-4: Çekimsel Biçimbilim

 

14

Biçimbilim-4: Çekimsel Biçimbilim (devam)

 

15

Sonuç ve Değerlendirme

 

16

Genel Sınav

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-1. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2378/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1375. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-2. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2429/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1410. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.

Erkman-Akerson, Fatma. 2007. Dile Genel Bir Bakış (Genişletilmiş Yeni Basım). Multilingual Yayınları: İstanbul.

Aksan, Doğan. Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim 1, 2, 3. TDK Yayınları: Ankara.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

x

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

x

 

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6