• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 442
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk şiirinin yakın tarihi hakkında genel bir bakış getirmek, kilometre taşları olarak kabul edilen akımlara ve şairlere vurgu yapmak ve ‘modern şiir’in ne olduğunu kavratmaktır.
Dersin İçeriği: 

Cumhuriyet’in hemen öncesi ve Cumhuriyet dönemi boyunca Türk şiirinin bugüne kadarki evreleri, ‘modern şiir’ çerçevesinde ve belli başlı şairler üzerinden seçilmiş şiirlerle incelenir ve tartışılır. Bu süreçte şiir üzerine yazılmış olan belli başlı makaleler ve eleştiriler üzerinde de saptamalar yapılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Modern şiirin ne olduğunu tanır.

A,B, C

A

2) Modern şiirin ne olduğunu tanımlar.

A,B, C

A

3) Cumhuriyet dönemindeki şiir akımlarını belirler ve teşhis eder.

A,B, C

A

4) Bu akımalrın arasındaki farkları ortaya koyar.

A,B, C

A

5) Modern şiir ile geleneksel şiirin farkını ayırt eder.

A,B, C

A

6) Cumhuriyet dönemindeki modern şiirin seçilmiş örnekleri okur.

A,B, C

A

7) Cumhuriyet dönemindeki modern şiirin seçilmiş örnekleri çözümler ve yorumlar.

A,B, C

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Modern şiir nedir?

 

2

Modern şiirin özellikleri nelerdir?

 

3

Türk şiirindeki ilk modern şairler: Ahmet Haşim ve Yahya Kemal

 

4

Nazım Hikmet

 

5

Beş Hececiler ve Necip Fazıl Kısakürek

 

6

Ahmet Hamdi Tanpınar ve Heceyi İzleyenler

 

7

Garip şiiri

 

8

Garip şiiri

 

9

Toplumcu gerçekçi şiir

 

10

İkinci Yeni şiiri

 

11

İkinci Yeni şiiri

 

12

İkinci Yeni’den bugüne şiir

 

13

Uygulamalar

 

14

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

X

Diğer Kaynaklar

Berk, İlhan. Poetika (YKY)

Armağan, Yalçın. İmkansız Özerklik (İletişim)

Fuat, Memet. Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi (Adam)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Kısa Sınav

 

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi alan öğrenci

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

X

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

X

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

X

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

X

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

X

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

15

15

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

15

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6