Ders Kodu: 
TLL 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Edebiyat öğreniminin başında öğrencilerin “metin türü” kavramı hakkında genel bilgiler edinmesini sağlamaktır. Okunacak metinler Türk ve Dünya Edebiyatı’ndan seçilmiştir. Öğrencilere edebiyatı daha çok sevdirmek ve edebiyattan keyif almalarına yardımcı olmak da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Edebiyata giriş niteliği taşıyan bu derste genel olarak tüm edebi metin türleri ele alınır; bu türlerin edebiyat tarihinde ortaya çıkışları, özellikleri ve gelişimleri çeşitli örneklerle açıklanır ve tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Hangi metnin edebi olduğunu belirler.

1,2,3

A

2) Edebi türün ne olduğunu tanımlar.

1,2,3

A

3) Türlerin zaman içindeki değişimini açıklar ve vurgular.

1,2,3

A

4) Edebi türleri tek tek tanımlar.

1,2,3

A

5) Türlerin ilk ve önemli örnekleri hakkında bilgi verir.

1,2,3

A

6) Türlerin Türk ve Batı edebiyatındaki örneklerini karşılaştırır.

1,2,3

A

7) Türleri kendi aralarında karşılaştırır.

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Edebiyat nedir?  Edebilik ölçütleri nelerdir?

 

2

Edebi tür nedir?

 

3

Düzyazı türleri: Köşe yazısı, fıkra, söyleşi, eleştiri, deneme, makale

 

4

Düzyazı türleri: Günlük, anı, yaşam öyküsü, özyaşam öyküsü, gezi yazısı, mektup

 

5

Düzyazı türleri: Öykü

 

6

Düzyazı türleri: Öykü

 

7

Düzyazı türleri: Roman

 

8

Düzyazı türleri: Roman

 

9

Destan ve masal türleri

 

10

Tiyatro

 

11

Tiyatro

 

12

Şiir

 

13

Şiir

 

14

Divan Edebiyatında türler

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

X

Diğer Kaynaklar

Özdemir, Emin. Yazınsal Türler (Bilgi Yayınevi)

Bayrav, Süheyla. Okuma, Anlama ve Yorumlama (Multilingual Yayınevi)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

Kemal, Yaşar. İnce Memed, YKY.

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Ödev

1

20

Derse Katılım

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi alan öğrenci

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

X

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

X

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

X

 

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

X

 

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

5

5

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6