• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 231
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Tanzimat dönemi edebiyatının tüm yönleriyle kavranması.
Dersin İçeriği: 

1839’da Tanzimat Fermanı ile başlayan dönem incelenir. 1860’larda ilk çevirilerle Batılı anlamda edebiyat ile tanışılması üzerinde durulur.Bu dönemin edebi türleri ve bu türlerde verilen en dikkat çekici örnekler okunur. Tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

2) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

3) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

4) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

5) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

6) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

7) 1,2,3,4,5

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tanzimat dönemi hakkında genel bilgı

 

2

Tanzimat dönemindeki siyasi ve sosyal hayat

 

3

Bu hayatın edebiyata bakışa etkisi.

 

4

Tüm edebi türler ve bu türlerde verilen örnekler hakkında genel bilgi

 

5

Tanzimat edebiyatında roman

 

6

Felatun Bey ve Rakım Efendi romanının incelenmesi

 

7

İntibah romanının incelenmesi

 

8

Tanzimat edebiyatında şiir

 

9

 Şinasi, Abdülhak Hamit gibi önemli isimlerden seçilmiş şiirler

 

10

Tanzimat edebiyatında mizah ve hiciv

 

11

Tanzimat edebiyatında edebi tenkit I

 

12

Tanzimat edebiyatında edebi tenkit II

 

13

Genel degerlendirme I

 

14

Genel değerlendirme II

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır  Türk Edebiyatı Tarihi, Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı ve tüm edebi türlerden seçilmiş örnekler

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

Yukarıda adı geçen roman ve şiirler üzerine incelemeler

Sınavlar

Vize ve Final

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Derse Devam

1

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

X

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

X

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

 

X

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

X

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

2

 

 

X

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

 

X

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

X

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

X

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Okumalar

7

1

7

Kütüphane/İnternet araştırması

3

2

6

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

        125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

124/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5