• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 294
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma yaparken Osmanlıca metinleri okuyup buradan bilgi çıkarabilmek.
Dersin İçeriği: 

Türk edebiyatı, tarihi, sosyolojisi, antropolojisi ile ansiklopedik eserler, el yazması eserler okutulur, şiir türleri hakkında bilgi verilip vezin bulma çalışması yaptırılır, edebi sanatlar açıklanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-cevap
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İleri düzeyde Osmanlıca metinleri okumak.

1,2

A

2) İki veya üç doğu dilli metinleri okumak.

1,2

A

3) Metinlerden bilgi çıkaracak düzeye gelmek.

1,2

A

4) Bugüne kadar yayımlanmamış metinleri yayına hazırlama becerisini kazanmak.

1,2

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Şemsi kameri harflere göre Arapça tamlamaların okunuşu, Farsça zincirleme tamlamalar. Metin okuma

 

2

Osmanlıca şiirlerde cümlenin parçalarını bulma, uygulama.

 

3

Şiir ve manzum kitabelerde bulunan ebced hesabıyla düşürülmüş tarihleri tespit etme, şiirlerin vezinlerini çıkarma.

 

4

El yazması edebi metinler okuma

 

5

Rik’a ağırlıklı olmak üzere edebi metinlerde kullanılan yazılar hakkında bilgi verme. Metin okuma.

 

6

Güç metinleri sadeleştirme çalışması yapma.

 

7

Projeksiyon yardımıyla edebiyat ve kültür tarihimiz ile ilgili kaynak çeşitliliğini tanıtma.

 

8

Türk edebiyatçılarından, tarihçilerinden, araştırmacılarından günümüze ulaşan el yazısı mektup ve diğer eserleri okuma.

 

9

Metin tamiri yaparak belge okuma.

 

10

İki dilli metin okuma. Osmanlıca-Farsça

 

11

Çok dilli metin okuma Osmanlıca-Farsça-Arapça

 

12

Seyahatname, sefaretname okuma.

 

13

Metin okuyarak sadeleştirme çalışması yapma.

 

14

Tezkire okuma, içinden bilgi çıkarma

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Çözümlü Osmanlı Türkçesi Metinleri

Prof. Dr. Mehmet Kanar, Osmanlı Türkçesine Giriş

Akademisyenler tarafından bu konuda hazırlanan kitaplar.

Diğer Kaynaklar

Kitap dışındaki diğer metinlerden hazırlanan fotokopiler.

Elektronik ortama aktarılmış kitabeler, el yazması mektuplar, el yazması mesnevi, tarih vb. düzyazı kitaplar

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Elektronik ortamdaki belgeler pdf veya jpg ortamında öğrencilere email yoluyla veya bilgisayardan önceden verilmektedir.

Ödevler

 

Sınavlar

Sınavlarda herkese ayrı bir Osmanlıca metin verilmekte, her türlü sözlük kullanımı serbest bırakılmakta, metnin çevrimyazısının yapılması istenmektedir.

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

60

Kısa Sınav

 

20

Ödev- Derse Katılım ve Devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk Dili ve Edebiyatı yanında tarih, sosyoloji, antropoloji ve diğer dallarda araştırma yaparken Osmanlıca kaynaklara da başvuran öğrencinin kaynakları rahatlıkla okuyup doğru ve tam bilgi çıkarmasını amaçlar.

 

 

x

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

x

 

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

x

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

x

 

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

x

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

x

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

x

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

5

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

5

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6