• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 132
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, Türk Edebiyatı’na genel bakış çizgisini gönümüze kadar getirmek, öğrencileri, ikinci sınıfta bilinçli bir alan seçimi için hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: 

TLL 131 kodlu Türk Edebiyatı’na Genel Bakış I dersinde edebiyatımızın ilk iki evresine genel bir bakış atfedilmişti. Bu dönemde, üçüncü evre olan Batı Uygarlığı Etkisindeki Türk Edebiyatı, Tanzimat Devri’nden günümüze kadar, genel çizgileriyle özetlenmeye çalışılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A,C

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A,C

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A,C

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A,C

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Batılılaşma ve Süreci ve Yeni Türk Edebiyatı

Okunacak metin:

Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Sürecine Genel Bir Bakış

2

Batıdan İlk Tercümeler;

Muhâverât-ı Hikemiyye ve Münif Paşa,

Tercüme-i Manzume ve Şinasi,

Tercüme-i Telemak ve Yusuf Kâmil Paşa.

 

Okunacak metin:

Muhâverât-ı Hikemiyye

3

 

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Şiir I

(Şinasi ve Namık Kemal)

 

 

Okunacak metinler:

Münâcât- Şinasi

Hürriyet Kasidesi- Namık Kemâl

 

4

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Şiir II

(Ziya Paşa)

 

Okunacak metin: 

Zafernâme- Ziya Paşa

5

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda  Roman I

 

Okunacak eser: Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat (Şemseddin Sami)

 

6

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda  Roman II

 

Okunan eser üzerinde tartışma

7

Tanzimat Devri Edebiyatı’nda Tiyatro  I

 

Okunacak eserler:       

Şair Evlenmesi (Şinasi)

Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal)

 

8

Servet-i Fünûn Devri Edebiyatı’nda Şiir 

(Tevfik Fikret- Cenab Şahabeddin)

 

T. Fikret ve Cenab Şahabeddin’den Seçme Şiirler

 

9

Servet-i Fünûn Devri Edebiyatı’nda Roman

 

Okunacak eser: Aşk-ı Memnû 

 

10

 

Ara Sınav

 

 

11

 

20. Yüzyıl Türk Edebiyatı I

a. Fecr-i Âti  Nesli 

b. Genç Kalemler

 

Okunacak eserler:

Fecr-i Âtî Beyannâmesi 

Yeni Lisan Makalesi

12

 

20. Yüzyıl Türk Edebiyatı II

(Ahmed Hâşim, Yahya Kemâl, Mehmed Akif) 

 

A.Haşim, Y. Kemal ve M. Akif’ten seçme şiirler

13

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I 

 

Şairlerden seçme şiirler

 

14

 

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı II 

 

Okunacak eser: Semaver (Sait Faik)

 

15

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı III

Okunacak eser: Benim Adım Kırmızı (Orhan Pamuk)  

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Budak, Ali Türk Edebiyatı’na Genel Bakış – Başlangıçtan Günümüze Kadar Ana Çizgileriyle Türk Edebiyatı

Diğer Kaynaklar

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, Çağlayan Kitabevi (Tanzimat Devri Edebiyatı için)

Prof. Dr. Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri. (Tanzimat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Genç Kalemler için)

Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul, Dergah Yayınları. (XIX. ve XX. Yüzyıl şiirlerden bseçilmiş şiirlerin tahlilleri için)

Cevdet Kudret, Edebiyatımızda Hikâye ve Roman I-II, İstanbul, Varlık Yayınevi

Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, İst. , Varlık

Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İst. , Varlık

Ali Budak, Batılılaşma Sürecinde Çok Yönlü Bir Osmanlı Aydını: Münif Paşa, İstanbul, Kitabevi. (Batıdan yapılan ilk tercümeler için)

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

İki haftada bir ders öncesinde yaklaşık yarım saatlik bir yazılı yoklama,

Dönem içinde ara sınav

Dönem sonunda da ana sınav yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

6-7

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

x

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

x

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

4

2

8

Ödev

3

2

6

Kütüphane/İnternet Çalışması

3

2

6

Okuma

12

2

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

150

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

150/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6