• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 497
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Tanzimat’tan bugüne müzik ileTürk romanı arasındaki bağlantının, müziğin edebiyatta tema olarak kullanışının incelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Türk romanı ve müzik bağlantısı sosyolojik bir perspektif ile incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

19. yy. Türk toplumunda sosyo-politik arka plan

 

3

19. yy’da Türk edebiyatında tema olarak müzik

 

4

Tanzimat edebiyatında tema olarak müzik

 

5

Ahmet Mithad Efendi ve Recaizade Mahmud Ekrem romanlarında tema olarak müzik

 

6

Mizancı Murad ve Samipaşazade Sezai romanlarında tema olarak müzik

 

7

Nabizade Nazım ve Fatma Aliye romanlarında tema olarak müzik

 

8

Servet-i Fünun Dönemi’nde tema olarak müzik

 

9

Halid Ziya Uşaklıgil romanlarında tema olarak müzik

 

10

Halid Ziya Uşaklıgil-devam

 

11

Safveti Ziya romanlarında tema olarak müzik

 

12

Mehmed Rauf romanlarında tema olarak müzik

 

13

Mehmed Rauf-devam

 

14

Genel değerlendirme

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu X
Diğer Kaynaklar İsmail Çetişli, Batı Edebiyatı Akımları

Emel Kefeli, Batı Edebiyatı Akımları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.     X    
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.         X
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. X        
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere  ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

        X
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

    X    
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.     X    
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

    X    
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.     X    
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

2

40

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

115/25: 4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5