• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 399
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı populer kültür ve edebiyat metinleri arasındaki bağlantının öğretilmesi ve incelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste  öğrenciler bazı populer kültür çıktıları üzerine yoğunlaşacak ve medya, televizyon, film, edebiyat ürünleri arasındaki ilişkiyi çözümleyeceklerdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kültür kavramı tartışılır.

1,2,3

A

2) Popüler kültür kavramı; yüksek ve aşağı kültür kavramları incelenir.

1,2,3

A

3) Türk kültür tarihi içinde temel dönüşüm noktaları tartışılır.

1,2,3

A

4) Medya, televizyon, film ve popular kültür ilişkisi analiz edilir.

1,2,3

A

5) Örnekler incelenir, tartışılır.

1,2,3

A

6) Toplumsal cinsiyet ve popular kültür bağlantıları, kavramları tartışılır.

1,2,3

A

7) Örnekler incelenir, tartışılır.

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Kültür nedir?

 

3

Popüler kültür nedir?

 

4

Türk kültür tarihindeki temel dönüşümler…

 

5

Yüksek kültür/edebiyat nedir?

 

6

Alçak kültür/ edebiyat nedir? Popüler kültür ile ilişkisi…

 

7

Edebiyatta populer kültür… (Okuyucu, muhatap- yazar…)

 

8

Edebi türler ve populer kültür…

 

9

Medya, film, televizyon…

 

10

Medya, film, televizyon…

 

11

Vize

 

12

Toplumsal cinsiyet ve populer kültür

 

13

Queer ve populer kültür

 

14

Genel değerlendirme-tekrar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

X

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

X

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere  ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

X

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

X

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

2

40

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

115/25: 4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5