• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 319
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere modern fizik prensipleri hakkında bilgi verme ve anlamalarını sağlama, görelilik kuramı, kuantum mekaniği ve atom ve atom altı yapısı ile ilgili olarak XX. yüzyılın başlangıcında devrim başlatan uygulamalarının prensiplerini öğretme.
Dersin İçeriği: 

Özel görelilik, kuantum kuramı, dalga parçacık ikilemi ve madde dalgaları, Bohr kuramı, Belirsizlik ilkesi, Schroedinger dalga denklemi, dalga fonksiyonunun yorumu, kuantum mekaniksel kuyular ve tünelleme, açısal momentum, spin ve Pauli dışarlanma ilkesi, tek ve çok elektronlu atomlar, moleküller, temel tanecikler ve kozmolojideki uygulamaları ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Laboratuvar veya gösterim, 12: Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C:Ödev, I:Laboratuvar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Mekanikte özel göreliliği anlama.

1,2,4,5,6,10,11

1,2,

A,C

2) Elektromanyetik teoride özel göreliliği, ışık ve kütleli parçacıklar için parçacık dalga ikililiğini anlama.

1,2,4,5,6,10,11

1,2,

A,C

3) Kuantum mekaniğinin temel kavramlarını, belirsizlik ilkesi, dalga denklemi

1,2,4,5,6,10,11

1,2,3

A,C

4) Rölativistik hızlarda zamanın ve uzunluğun değiştiğini ve günlük deneyimimizle uyuşmazlıklarını bilir.

1,5,10

1

A,C

5) Kuantum kelimesinin anlamını bilir.

5,10

1,2,3

A,C

6) Görelilik ve kuantum mekaniğinin atom, molekül atomaltı olaylar ve kozmolojiye uygulamalarını bilir.

1,2,4,5,6,10,11

1,2,3, 12

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Mekanik ve Elektromanyetik Dalgalar

Giancoli Ch. 15-8,9,10,11 and Ch. 31-6.7.8

2

Göreliliğin deneysel temelleri, Lorentz dönüşümleri ve basit sonuçları

Giancoli Ch. 36

3

Özel görelilik Kuramı. Enerji ve momentum.

Giancoli Ch. 36

4

Özel görelilik ve elektromanyetik kuram.

Giancoli Ch. 37

5

Kara cisim ışıması, Planck hipotezi.

Giancoli Ch. 37

6

Işık için dalga parçacık ikilemi. Fotoelektrik ve Compton olayları.

Giancoli Ch. 37

7

Bohr kuramı, başarıları ve eksiklikleri, deBroglie hipotezi ve dalga mekaniği.

Giancoli Ch.37

8

Kuantum mekaniğine giriş. Schroedinger dalga denklemi ve yorumu.

Giancoli Ch. 38-39

9

Bağlı ve serbest durumlar, Kare kuyu potansiyelleri, kuantum mekaniksel tünelleme.

Beiser Ch. 5, Giancoli 39

10

Kuantum mekaniğinde açısal momentum. Elektron ve fotonun spini. Pauli dışarlanma ilkesi.

Beiser Ch.6,7, Giancoli 39

11

Hidrojen atomu. Zeeman etkisi.

Beiser Chapt 6,7, Giancoli 39

12

Çok elektronlu atomlar. Spektroskopik gösterim.

Beiser Ch. 7, Giancoli39

13

Moleküller ve katılar.

Giancoli Ch. 40 Beiser Ch. 8

14

Temel tanecikler ve kozmoloji.

Giancoli, Chapt 43.44

 

Kaynaklar

Ders Notu

Douglas C. GIANCOLI, Physics for Scientists & Engineers , 4th Edition, Pearson

Diğer Kaynaklar

Concepts of Modern Physics, Arthur Beiser, 6th Edition, McGraw Hill, 2003

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Fizik IV- Ders Notlar, Prof.Dr. Rabia İnce

İki haftalık ödevler

Sınavlar

2 arasınav ve final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Arasınav

2

25

Laboratuvar

9

15

Ödev

1

5

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır

       

X

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır

       

X

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

   

X

   

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

     

X

 

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer.

     

X

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.

X

       

7

Etkin iletişim kurar.

   

X

   

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

X

       

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

   

X

   

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

     

X

 

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

   

X

   
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

8

112

Ara sınav

2

2

4

Laboratuvar

10

3

30

Final

1

3

3

Ödev

5

6

30

Toplam İş Yükü

 

 

235

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

9,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

9