• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 317
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, elektromanyetizma konusunda öğrenciye ayrıntılı bilgi verme ve ileri düzeyde problem çözme yöntemleri öğretmektir.
Dersin İçeriği: 

Vektör analizi ve koordinat sistemleri vedönüşümlerin kısa bir tekrarının ardından, elektrostatik ve magnetostatik temel ilkeleri, Durağan Elektrik Alanları, Elektrostatik Problemlerin Çözümleri, Poisson ve Laplace denklemleri,  Elektrostatikde Sınır-Değer Problemleri,Kutuplaşma , Yalıtkan ortamda elektrostatik alan, Elektrostatik enerji, Yalıtkan ortamda Sınır-DeğerProblemleri, Mıklatıslanma,Sabit akımların Manyetik alanları, Vektör Potansiyeli, Manyetik Çiftkutuplar, Zamanla değişen Alanlar ve Maxwell Denklemleri ele alınır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 5: Problem Çözme, 15:Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Final, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Elektromanyetizma konusunda ayrıntılı bilgiye sahiptir ve ileri yöntemler kullanarak  ilgili fiziksel problemleri çözer.

 

1,2,5,15

A,B,C

2) Bu bilgi birikimini kullanarak, disiplinler arası konulara fiziksel yaklaşım sağlar.

 

1,2,5,15

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Vector Analizi, Dik kordinatlar,Silindirik kordinatlar,Küresel kordinatlar

Vektörler, koordinat sistemleri

2

Gradient ,Diverjans ,Rotasyonel,Stoks ve Diverjans teoremleri

Kordinat sistemleri

3

Durgun Elektrik alanları Gauss yasası ve Elektriksel potansiyel çözümleri

Alan kavramı,Gauss Yasası

4

Poisson ve Laplace denklemleri,Sınır –değer problemleri

Differasiyel denklem çözümleri

5

SINAV

 

6

 Durgun elektrik alanında kutuplaşma,dielektrikler,elektrik yer değiştirme vektörü ,elektrostatik alanlar için sınır koşulları

Dielektrikler

7

 Kutulaşmış dielektiriklerde yük yoğunlulları ve alanları

Bağlı yükler

8

Uygulama

 

9

 Sabit akımların Manyetik alanları,Manyetik vektör potansiyeli

Vektör Potansiyel

10

SINAV

 

11

Manyetik çift kutuplar ,Skalar manyetik potansiyel

Vektör Potansiyel

12

Mıknatıslanma ve mıknatıslanma yük yoğunlukları Manyetostatik alanlar için sınır koşulları

 

13

Zamanla değişen alanlar,Faraday yasası ,

Divergence ve stok teoremleri

14

Differansiyel yapıda Maxwell Denklemleri.

Gauss,Ampere,Faraday yasaları

 

Kaynaklar

Ders Notu

 “INT. TO ELECTRODYNAMICS”, DAVID J. GRIFFITHS, 1981, PRENTICE HALL

Diğer Kaynaklar

“ELEMENTS OF ELECTROMAGNETICS”, MATTHEW N.O. SADIKU, 1989 SAUNDERS COLLEGE YAYINLARI

“FOUNDATIONS OF ELECTROMAGNETIC THEORY”, REITZ-MILFORD,1962 ADDISON-WESLEY YAYINLARI

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

4 set

Sınavlar

2 arasınav ve 1 final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Ödev

6

25

Final

1 40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yarıyıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır.

       

X

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama bilgi ve becerisi kazanır.

X

       

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

X

       

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

X

       

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder  ve çözer.

       

X

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincindedir.

   

X

   

7

Etkin iletişim kurar.

X

       

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

 

X

     

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

X

       

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

   

X

   

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

X

       
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

4

56

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

7

98

Ara Sınav

1

3

3

Ödev

4

10

40

Final

1

3

3

       

Toplam İş Yükü

 

 

189

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7,66

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8