• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere statik denge, akışkanlar, salınımlar, dalgalar, ideal gazlar, kinetik teori ve klasik termodinamik konularında teorik ve uygulamalı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği: 

Denge, Esneklilik, Akışkan statiği ve dinamiği, salınımlar, mekanik dalgalar, ses dalgaları, girişim, Doppler etkisi, sıcaklık, genleşme, gazların kinetik teorisi ve ideal gazlar, ısı transferi, termodinamiğin birinci ve ikinci kanunları, ısı makineleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Ödev 3: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Statik denge ve esneklik tanımlarını bilir ve ilgili fizik problemlerini modeller

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

2) İdeal akışkan statiği ve dinamiği konularında temel kuramsal bilgileri ve uygulamalarını bilir

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

3) Salınım ve Klasik Dalga Kuramını anlar, uygulamalarını tanır ve ilgili fizik problemlerini modeller ve çözer

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

4) Gazların Kinetik Teorisi ve İdeal Gaz ile ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilir

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

5) Sıcaklık, genleşme, ısı transferi ile ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri bilir

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

6) Klasik Termodinamik Kuramını anlar, bilimsel ve teknolojik uygulamalarını tanır

1,2,4,5,9,10,11

1,2,3

A,B,C

 

 

 

Öğretim Yöntemleri:

1: Anlatım, 2: Ödev 3: Laboratuvar 

Ölçme Yöntemleri:

A: Sınav, B: Deney C: Ödev

 

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

DENGE VE ESNEKLİK

Mekaniğin Tekrarı

2

AKIŞKANLAR, BASINÇ, YOĞUNLUK, HİDROSTATİK, BERNOUILLI VE SÜREKLİLİK DENKLEMLERİ

Korunum İlkeleri

3

SALINIMLAR

Değişken İvmeli Hareket, Peryodik Fonksiyonlar.

4

ENLEMESİNE DALGALAR

Salınımlar

5

BOYLAMASINA DALGALAR, GİRİŞİM

Vektörler, Sinüsoidler, Dalgalar

6

SES, DOPPLER ETKİSİ

Dalgalar, Göreli hareket

8

ISI VE SICAKLIK.

Enerji

7

ARA SINAV

 

9

GENLEŞME, İDEAL GAZLAR, KİNETİK KURAM

Mekanik, Momentum, Enerji

10

ISI İLETİMİ, ÖZGÜL ISI, GİZLİ ISI, FAZ DİAGRAMLARI,

 

11

ÖDEV ve Termodinamik Yasaları

Termodinamik referans kitap, makale vb okuma

12

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ KANUNU

Termodinamik referans kitap, makale vb okuma

13

ENTROPİ VE TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU

 

14

ISI MAKİNALARI

 
 
 
 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

DENGE VE ESNEKLİK

Mekaniğin Tekrarı

2

AKIŞKANLAR, BASINÇ, YOĞUNLUK, HİDROSTATİK, BERNOUILLI VE SÜREKLİLİK DENKLEMLERİ

Korunum İlkeleri

3

SALINIMLAR

Değişken İvmeli Hareket, Peryodik Fonksiyonlar.

4

ENLEMESİNE DALGALAR

Salınımlar

5

BOYLAMASINA DALGALAR, GİRİŞİM

Vektörler, Sinüsoidler, Dalgalar

6

SES, DOPPLER ETKİSİ

Dalgalar, Göreli hareket

8

ISI VE SICAKLIK.

Enerji

7

ARA SINAV

 

9

GENLEŞME, İDEAL GAZLAR, KİNETİK KURAM

Mekanik, Momentum, Enerji

10

ISI İLETİMİ, ÖZGÜL ISI, GİZLİ ISI, FAZ DİAGRAMLARI,

 

11

ÖDEV ve Termodinamik Yasaları

Termodinamik referans kitap, makale vb okuma

12

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ KANUNU

Termodinamik referans kitap, makale vb okuma

13

ENTROPİ VE TERMODİNAMİĞİN İKİNCİ KANUNU

 

14

ISI MAKİNALARI

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Kitabı

Sears&Zemansky’s “University Physics with Modern Physics”,

H.D. Young, R.A. Freedman, 15th Ed., Pearson

Diğer Kaynaklar

Douglas G. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with modern physics, Pearson, Heat&Thermodynamics, Zemansky,McGraw-Hıll,

Halliday, Resnick, Walker, Fundamentals of Physics Extended, John Wiley

 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Laboratuvar Deney Föyleri, Ders Notları

Ödevler

Ders Kitabından Problemler, Araştırma ödevi

Sınavlar

1 arasınav, 1 ödev, Laboratuvar sınavları ve 1 final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Laboratuvar

10

15

Ödev

1

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır

       

X

 

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır

       

X

 

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

   

X

     

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

     

X

   

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer.

     

X

   

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilindedir.

X

         

7

Etkin iletişim kurar.

   

X

     

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

X

         

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

   

X

     

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

   

X

     

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

   

X

     
 

 

ECTS

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

7

98

Laboratuvar

10

2

20

Ara sınav

1

2

2

Ödev

1

10

10

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7