• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ANT 220
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilerin farklı etnografik projeler konusunda eleştirel düşünmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece öğrenciler antropoloji literatürüne kendi saha çalışmalarında daha eleştirel düşünerek katkıda bulunacaklardır
Dersin İçeriği: 

20. Yüzyılın sonlarında etnografik araştırmaların yeniden ele alınması ve bu konudaki eleştirilerle birlikte oluşan geniş ve çok yönlü literatür, kültür yazınını tercih edenleri felsefi, politik, epistemolojik, etik ve retorik konuları da ele almaya zorlamaktadır. Bu nedenle, bu ders, çok sayıda ve eleştirel yaklaşıma sahip bu literatürün de yönlendirmesiyle, etnografik bilginin yeniden üretilmesi ve özümsenmesinde sosyal, politik, kültürel ve bireysel bağlamları da tartışmayı içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav B. Çoktan seçmeli test C. Ödev D. Boşluk –doldurma E. Doğru –Yanlış F. Sözlü sınav G. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Etnografya yzımını ilgilendiren antropoloji literatürü konusunda bilgi sahibi olmak

1,2,5,7

1,2,5

A,C

  1. Kuramsallaştırma ve etnografya yazma teknikleri arasında oluşan bağı anlamak

1,2,5,7

1,2,5

A,C

  1. Etnografik metinleri eleştirel ele almak konusunda beceri kazanmak

1,2,5,7

1,2,5

A,C

  1. Antropoloji disiplini ve yaratıcı yazın arasında oluşan bağı anlamak ve değerlendirmek.

1,2,5,7

1,2,5

A,C

  1. Modern antropoloji ve disiplin aşırı araştırmalar konusunda bilgi sahibi olmak

1,2,5,7

1,2,5

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Antropolojik saha çalışmalarında kavramların değişimi

 

2

Modern Antropolojinin Doğuşu

 

3

Antropoloji ve disiplin aşırı çalışmalar

 

4

Anlatı ve Etnografya

 

5

Gezi Yazımı

 

6

Düşünümsellik, Öznellik, Epistmoloji

 

7

İşbirliği ve Etnografyanın Otoritesi

 

8

Ara Sınav

 

9

Etnografyaların Küresel Bağlantıları 

 

10

Etnografya, kamuoyu, politikalar

 

11

Etik Problemler ve Antropoloji

 

12

Etik ve AAA

 

13

Öğrenci Sunumları

 

14

Öğrenci Sunumları

 
 

Kaynaklar

Ders Notu

Russ Bernard. 2011. Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches. Fifth ed. AltaMira

Press.

Diğer Kaynaklar

 

Appadurai, Arjun. 1991. Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational Anthropology. In Recapturing Anthropology: Working in the Present. Richard G. Fox, ed. Pp. 191-210. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

 

Clifford, James. 1997. Spacial Practices: Fieldwork, Travel, and the Discipline of Anthropology. In Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Akhil Gupta and James Ferguson, eds. Pp. 185-222. Berkeley, CA: University of California Press.

 

Abu-Lughod, Lila. 1991. Writing against Culture. In Recapturing Anthropology: Working in the Present. Richard G. Fox, ed. Pp. 137-162. Santa Fe, NM: School of American Research Press.

 

Lederman, Rena. 1998. Globalization and the Future of Culture Areas: Melanesianist Anthropology in Transition. Annual Review of Anthropology 27:427-449.

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Kitap, makaleler ve belgeseller

Ödevler

Sunum

Sınavlar

Vize ve final bitirme ödevi

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Derse Katılım ve Ödev

1

20

Sunum

1

10

Final Sınavı

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

 
 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Antropoloji disiplininin temel kuram ve kavramlarını, tarihi süreçte insanın fiziksel ve kültürel gelişimini, ortaya koyduğu kültür unsurlarını ve buna bağlı arkeolojik yaklaşımları özümser,

 

 

 

X

 

2

Antropolojik perspektifle güncel olayları analiz edebilme, eleştirel ve analitik düşünme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

3

Etkin iletişim kurma ve bilgilerini sözlü - yazılı ifadeyle aktarabilme becerisi geliştirir, 

 

 

X

 

 

4

Mesleki ve sosyal etik, sorumluluk bilinci kazanır,

 

 

X

   

5

Kültür olgusunun ayrıntılarını ve dinamiklerini inceleyerek; Türk kültürünün ve dünya kültürlerinin özelliklerini, coğrafi koşullarını, tarihsel süreçlerini ve değişim dinamiklerini algılayarak yorumlayabilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

6

Ülke ve dünya sorunlarını algılayabilmenin ötesinde; toplumsal duyarlılık bilinci ile mesleki ve kişisel gelişimini sürdürür,

 

 

X

   

7

Yaşam boyu eğitim anlayışı içinde disiplin dışından gelen bilgi kaynaklarından yararlanabilme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi edinir,

 

 

 

X

 

8

Antropolojik araştırmaya uygun konu belirleyebilir ve alan araştırması için gerekli yöntem, teknik ve kültürel donanımı edinir,

 

 

 

X

 

9

Bireysel ve takım çalışmalarında görev alabilme, bilimsel sorumlulukla olayları sorgulama, araştırma yetisi geliştirir.

 

 

 

X

 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

14

1

14

Ödev

1

7

7

Final

1

3

3

 

1

9

9

Toplam İş Yükü

   

75

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3

Dersin AKTS Kredisi

   

3