• Turkish
  • English

Öğretim Üyelerimizin Araştırma Alanları 

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar

Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi Tarihi, Bilim Tarihi, Bilim Felsefesi

Doç. Dr. Egemen Yılgür

Kent Yoksulluğu, Kent Tarihi, Kent Antropolojisi, Kent Sosyolojisi, Political Anthropology, Tarihsel Antropoloji, Emek Tarihi, Peripatetik ve geç-Peripatetik Topluluklar, Roman Çalışmaları, Avcı-Toplayıcılar, Son Dönem Osmanlı İmpatorluğu'nda Kentleşme ve Kent Yoksulluğu

Dr. Öğr. Üyesi Alexander Wasse

Levant, Kıbrıs ve Anadolu'da Neolitik ve Kalkelotik; Mezopotamya ve Arabistan; Ürdün Karaçöl'de Tarih Öncesi; Arkeolojik Kayıtlarda Pastoralizm; Göçebe / Hareketli Toplulukların Etno-Arkeolojisi; Hayvan ve Kuşların Arkeolojisi; İklimsel ve Çevresel Değişiklikler Karşısında İnsan; Tarih Öncesi Sanat ve Kaya Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Hilal Tuztaş Horzumlu

Hareket Antropolojisi, Göçerlik, Görsel Antropoloji, Kır Antropolojisi, Kent Antropolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Ferzan Durul

İnsan Hakları Antropolojisi, İnsan Haklarının Felsefi Temeli, İnsan Haklarının Tarihsel Kökleri, Felsefi Antropoloji, Etnografik Araştırma Yöntemleri, Eğitim Antropolojisi (İnsan Hakları Eğitimi), Uygarlık Tarihi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Saha Çalışmaları, Kanada Kanawaki Bölgesi Yerli Topluluk Çalışmaları: Mohak

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Dalan (Misafir Öğretim Üyesi)

Kültürel Antropoloji, Tıbbi Antropoloji, İletişim Teorileri, Araştırma Yöntemleri, Medya Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Kiraz Huri Özdoğan (Misafir Öğretim Üyesi)

Ekoloji, Etnisite, Hayvan ve Bitki Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesli Melih Görgün (Misafir Öğretim Üyesi)

Uluslararası Ekonomi Politik, Göç ve Göç Tarihi, Diplomasi