Ders Kodu: 
TLL 362
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Halk edebiyatı metinlerini çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Dünya halk edebiyatı örneklerini karşılaştırır.

1,2,3

A,C

3) Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim-öğretimde uygulamaya sokar.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur.

1,2,3

A,C

5) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

1,2,3

A,C

6) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kaynakların tanıtımı

 

2

Dede Korkut Hikâyeleri

 

3

Dede Korkut Hikâyeleri

 

4

Halk Hikayesi: Kerem ile Aslı

 

5

Meddahlık Geleneği ve Meddah Hikâyeleri

 

6

Tekke Şiiri: Yunus Emre

 

7

Âşıklıklık Geleneği ve Âşık Şiiri

 

8

Karacaoğlan

 

9

Konuşmalık türler: Bilmece, Tekerleme, Alkış-Kargış

 

10

Söylemelik Türler: Türkü, Ağıt, Ninni

 

11

Köy Seyirlik Oyunları

 

12

Geleneksel Türk Tiyatrosu: Karagöz

 

13

Orta Oyunu

 

14

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Kaya, Doğan (1999) Anonim Halk Şiiri, Ankara: Akçağ Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1968) Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara: Edebiyat Yayınevi.

 Köprülü, Fuat, (1940) Türk Saz Şairleri Antolojisi, C. II, III, , İstanbul: Kanaat Kitabevi.

Dizdaroğlu, Hikmet (1969) Halk Şiirinde Türler, Ankara: TDK Yay.

Aksan, Doğan (1999) Halk Şiirimizin Gücü, Ankara: Bilgi Yay.

 

And, Metin (1974), Oyun ve Bügü, İstanbul: Türkiye İş Bankası.

And, Metin  (1985), Geleneksel Türk Tiyatrosu,  İstanbul: İnkılap Kitabevi.; Nutku, Özdemir (t.y. )  Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara: Türkiye İş Bankası.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa sınav-Derse katılım, okumaların yapılması

 

20

Derse devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

X

 

 

 

1

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

X

 

 

 

2

Başlangıcından günümüze kadarki halk edebiyatı metinlerini değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

3

Disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

4

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

 

5

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

7

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

X

 

 

 

 

8

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

X

 

 

 

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ödev

1

10

10

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6