• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 124
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
TLL124 ‘Türkiye Türkçesi II’ dersi dilbilgisinin bileşenlerinden çekimsel biçimbilim ve sözdizime bir giriş sunma niteliği taşır. Türkçede birbiriyle içiçe geçmiş bir görünüm sergileyen bu iki bileşen büyük çapta yine Türkçe üzerinden açıklanıp örneklenir, ancak zaman zaman Türkçenin başka dillerle ortaklık ya da farklılaşma sergilediği noktalar da tartışmalarda yer alır.
Dersin İçeriği: 

Çekimsel biçimbilim alanından adsıl ve eylemcil çekim öğeleri tanıtıldıktan sonra Üretici Dilbilgisi modelinin sözdizim yaklaşımına genel bir giriş yapılır. Öbek yapı dilbilgisi ve sözlükçe gibi kuramsal araçlar tanıtıldıktan sonra bu yaklaşım çerçevesinde Türkçenin yalın, birleşik ve karmaşık tümcelerinin yapısı incelenir ve geleneksel yaklaşımların sorunlu yanları üzerinden bir tartışma oluşturulur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersin sonunda öğrenci

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türkçenin çekimsel biçimbilimine ve sözdizimine ilişkin özelliklerini betimler

1, 2, 3

A

1) Türkçenin biçimbilimsel ve sözdizimsel birimbirimlerini ayırt eder

1, 2, 3

A

3) Türkçenin tümce yapısını analiz eder

1, 2, 3

A

4) Türkçe tümcelerin sözdizimsel yapısına dair basit kurallar formüle eder

1, 2, 3

A

5) Türkçenin dünya dilleri içindeki yerini (yapısal açıdan) saptar

1, 2, 3

A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin Tanıtımı

 

2

Çekimsel Biçimbilim

 

3

Çekimsel Biçimbilim (devam)

 

4

Çekimsel Biçimbilim (devam)

 

5

Sözdizime Giriş

 

6

Tümce ve Tümcenin İç Yapısı: Sözcük ve Öbekler

 

7

Tümce ve Tümcenin İç Yapısı: Sözcük ve Öbekler (devam)

 

8

Tümce ve Tümcenin İç Yapısı: Sözcük ve Öbekler (devam)

 

9

Tümce ve Tümcenin İç Yapısı: Sözcük ve Öbekler (devam)

 

10

Arasınav

 

11

Temel ve Karmaşık Tümce Yapısı

 

12

Temel ve Karmaşık Tümce Yapısı (devam)

 

13

Temel ve Karmaşık Tümce Yapısı (devam)

 

14

Temel ve Karmaşık Tümce Yapısı (devam)

 

15

Final sınavı

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Özsoy, S. ve diğ. Genel Dilbilim-1. Anadolu Üniversitesi Yayını No.2378/Açıköğretim Fakültesi Yayını No.1375. Anadolu Üniversitesi: Eskişehir. 

 

Uzun, N. Engin. 2000. Anaçizgileriyle evrensel dilbilgisi ve Türkçe. Multilingual Yayınları: İstanbul.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

 

90

Derse katılım

 

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

 

x

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

x

 

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

x

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve   becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

x

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere  katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

x

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Sunum

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6