• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 352
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Edebiyat kuramları hakkında bilgiler vermek, konular arasında bağlantı kurmak, bir dönemden ötekine geçişteki farkları ya da sürekliliği göstermek, sanat tarihiyle edebiyat ve dönemin koşulları arasında bağları fark ettirmek ve edebiyata bakışın zaman içinde nasıl değişime uğradığını göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Aydınlanma’dan günümüze kadar edebiyata bakış incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Kuramın ne olduğunu saptar ve betimler.

1,2,3

A, C

2) Tarihte kuramın doğuşunu belirler.

1,2,3

A, C

3) Dönemler arasında edebiyata bakıştaki değişiklikleri saptar.

1,2,3

A, C

4) Bu değişimleri betimler.

1,2,3

A, C

5) Dönemler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

1,2,3

A, C

6) Kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder.

1,2,3

A, C

7) Kuramlar ışığında metinler bakar ve onları inceler.

1,2,3

A, C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Aydınlanma dönemi

 

2

17. ve 18. yüzyıllarda edebiyata bakış

 

3

Romantiklerin edebiyat anlayışı

 

4

19. yüzyıl

 

5

Büyük kırılma ve edebiyata bakıştaki değişimler

 

6

20. yüzyılın edebiyata getirdikleri

 

7

Metin odaklı bakış ve biçimcilik

 

8

Metin odaklı bakış ve formalizm

 

9

Yazar odaklı bakış ve psikanalitik eleştiri

 

10

Yazar odaklı bakış ve psikanalitik eleştiri

 

11

Okur odaklı bakış ve yorumbilim

 

12

Toplum odaklı bakış

 

13

Toplum odaklı bakış

 

14

Edebiyata postmodern yaklaşımlar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

X

Diğer Kaynaklar

Akerson, Fatma. Edebiyat ve Kuramlar (İthaki)

Moran, Berna. Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (İletişim)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

X

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

 

 

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi alan öğrenci

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

X

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

X

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

X

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

X

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

X

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

X

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

5

5

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

130

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

130/25: 5,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,2

Dersin AKTS Kredisi

 

 

2