• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 214
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Öğrencilere Dünya edebiyatında öykü ve roman türlerinin doğuşunu, gelişimini ve değişimini tanıtmaktır. Ayrıca seçilmiş metinlerle Batı Edebiyatı’na genel bir bakışı mümkün kılmak da amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Batı Edebiyatı’na giriş niteliği taşıyan bu ders roman ve öykü türlerini ele alır; bu türlerin Batı Edebiyatı tarihindeki yerlerini ve özelliklerini Fransız, Alman, İngiliz, Rus, A.B.D. ve Güney Amerika edebiyatlarından seçilen metinlerle açıklar ve tartışır. Bu metinler, Yeni ve Çağdaş Türk Edebiyatına etkileri açısından da incelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öykü türünün doğuşunu öğrenir.

1,2,3

A

2) Öykü türünün tarih içindeki gelişim ve değişimini saptar.

1,2,3

A

3) Roman türünün nasıl ortaya çıktığını teşhis eder.

1,2,3

A

4) Roman türünün tarih içindeki gelişim ve değişimini saptar.

1,2,3

A

5) Öykü türünden çeşitli örnekler okur.

1,2,3

A

6) Roman türünden çeşitli örnekler okur.

1,2,3

A

7) Öykü ve roman türleri arasında çözümlemeler ve karşılaştırmalar yapar

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Batı Edebiyatında öykünün ilk örnekleri

 

3

Batı Edebiyatında öykünün gelişimi

 

4

Batı Edebiyatından seçilen öykülerin okunması , çözümlenmesi ve yorumlanması

 

5

Batı Edebiyatından seçilen öykülerin okunması , çözümlenmesi ve yorumlanması

 

6

Batı Edebiyatında romanın ilk örnekleri

 

7

Batı Edebiyatında romanın gelişimi

 

8

Batı Edebiyatından seçilmiş romanların okunması , çözümlenmesi ve yorumlanması

 

9

Batı Edebiyatından seçilmiş romanların okunması , çözümlenmesi ve yorumlanması

 

10

Batı Edebiyatından seçilmiş romanların okunması , çözümlenmesi ve yorumlanması

 

11

Batı Edebiyatından seçilmiş roman ve öyküler arasında karşılaştırmalar

 

12

Batı Edebiyatından seçilmiş roman ve öyküler arasında karşılaştırmalar

 

13

Batı Edebiyatından seçilmiş roman ve öyküler arasında karşılaştırmalar

 

14

Genel değerlendirme ve tekrar

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

X

Diğer Kaynaklar

Poe, Edgar Allan Poe. Bütün Hikayeleri (İthaki)

Flaubert, Gustave. Üç Hikaye (İletişim)

Tolstoy, Lev. İvan İlyiç’in Ölümü (İletişim)

Kafka, Franz. Dönüşüm (Can)

Joyce, James. Dublinliler (İletişim)

Camus, Albert. Yabancı (Can)

Marquez, Gabriel Garcia. Albay’a Mektup Yok (Can)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

X

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

X

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

X

 

 

 

 

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere  ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

X

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

X

 

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

X

 

 

 

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

X

 

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

X

 

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.

 

 

X

 

 

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

X

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

20

2

40

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

115

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

115/25: 4,6

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5