• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 478
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Cumhuriyet Dönemi romanının kendi içinde ayrıldığı dönemlere göre değişen temalarının öğrenilmesi. Romanların çeşitli açılardan, farklı edebiyat kuramlarına göre ayrıntılı olarak incelenmesinin gerçekleştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

1923’ten günümüze Türk edebiyatında roman türünün tüm yönleriyle incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

2) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

3) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

4) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

5) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

6) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

7) 1,2,3,4,5,6

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları.

 

 

2

Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları.

 

 

3

Seçilmiş makalelerden fotokopiler.

 

 

4

Halide Edip Adıvar

 

 

5

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 

 

6

Reşat Nuri Güntekin

 

 

7

Ahmet Hamdi Tanpınar

 

 

8

Yaşar Kemal

 

 

9

Oğuz Atay

 

 

10

Orhan Pamuk

 

 

11

Elif Şafak

 

 

12

İhsan Oktay Anar

 

 

13

Hasan Ali Toptaş

 

14

Genel Değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Evet
 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Derse Devam

 

20

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

 

4

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

5

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

5

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

 

 

5

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

 

5

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

5

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

 

5

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

 

5

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

5

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

5

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

5

75

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

1

5

5

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

145

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5