• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 431
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Dersin ilk amacı; panoramik bir bakışla Türk öykücülüğünün ana çizgilerini ortaya kolmaktır. İkinci ve belki daha önemli amacı ise; öğrenciye edebî okuma zevki aşılama ve okuduğunu anlayıp değerlendirme yeteneği kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Batılı bir tür olarak öykü,  XIX. Yüzyılın son çeyreğinde edebî hayatımıza girmiştir. Ancak eski edebiyatımızda da, daha önceki sözlü edebiyatımızda da zengin bir hikâyecilik geleneği vardır. Esasen destanlar ve özellikle halk hikâyeleri, doğu ve batı kültürlerinde  öykü türünün ilk örnekleri olarak kabul edilmektedirler.

Derste, önce kısa öykünün batıdaki serüveni özetlenmekte, sonra bizdeki  ilk başarılı denemeleri üzerinde durulmakta, nihayet, Cumhuriyet dönemine geçilmektedir. Seçilen karakteristik hikâyeler; yazarları, devirleri ve edebî özellikleri  gözönünde tutularak  ayrıntılı olarak çözümlenmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Türk dili ve edebiyatının başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem sosyal ve tarihsel hem de çağdaş edebiyat kuramları ışığında değerlendirir.

1,2,3

A,C

2) Türk edebiyatı verimlerini, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştireleştirel bir yaklaşım sergiler.

1,2,3

A,C

3) Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir.

1,2,3

A,C

4) Edebiyat kuramlarının temelini oluşturan yakın disiplinlere ilişkin bilgi sahibi olur, disiplinlerarası okuma ve yapma ve çözümleme yapma becerisini kazanır.

1,2,3

A,C

5) Uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini sağlayacak bilgi teknolojilerini edinir.

1,2,3

A,C

6) Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/veya kurumsal sorunları tanımlar, betimler ve sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir.

1,2,3

A,C

7) Alanında gerçekleştirilen bilimselm, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

1,2,3

A,C

8) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Kısa Öykü nedir, nasıl başlamış ve gelişmiştir? 

Kısa öykünün öncü isimleri

Gogol ve Poe.....

Gogol’dan ve Poe’den iki öykü okunacak.

2

Türk kısa öykücülüğü...

Samipaşazâde Sezai’den Refik Halid’e genel bir değerlendirme...

Samipaşazade Sezai, Halid Ziya ve Refik Halid’den ökyküler okunacak.

3

Maupassant Tarzı....    Çehov Tarzı...

1930’lu yıllar...Modern öykücülüğün ilk temsilcisi  Memduh Şevket Esendal’ın “Uğursuzluk”,

Kenan Hulusi Koray’ın “Miras Keçe”,

Sabahattin Ali’nin “Hanende Melek”  adlı eserlerinin tahlili.

Maupassant ile Çehov’dan ökyküler okunacak

4

1940’dan 1960’a...

Halikarnas Balıkçısı: “Kancay”.

Orhan Kemal:  “Arka Sokak”.

 

5

Sait Faik: “İki Kişiye Bir Hikâye”. 

Ahmet Hamdi Tanpınar:  “Adem ile Havva”.

 

6

Haldun Taner : “Sebati Bey’in İstanbul Seferi”.

Tarık Buğra:  “Hayat Böyledir İşte”.

Yaşar Kemal: “Sarı Sıcak”.

 

7

Aziz Nesin : “Medeniyetin Yedek Parçası”.

Oktay Akbal : “Aşksız İnsanlar.

Nezihe Meriç : “Gül Yaprağının Pembesi”.     

 

8

Necati Cumalı : “Ay Büyürken Uyuyamam”.

Tahsil Yücel : “Bebekler”.

Yusuf  Atılgan : “Yaşanmaz”.

 

9

Ara Sınav

 

10

Bilge Karasu : “Usta Beni Öldürsen  e...”.

Fürûzan :  “Parasız Yatılı”.

Sevim Burak : “Pencere”.

 

11

Adalet Ağaoğlu : “Savun Sevdam Sen Savun”.

Nursel Duruel :“Geyikler, Annem ve Almanya”.

Oğuz Atay : “Unutulan”.

 

12

Şevket Bulut :“Kezzap”. 

Sevinç Çokum : “Yeniden Bahar Olsa”.

Nazlı Eray :  “Monte Kristo”.   

 

13

Mustafa Kutlu :  “Cüz Gölü”,

Murathan Mungan :  “Yedi Cücesi Olmayan Bir pamuk Prenses”.

Nedim Gülsel : “Camlar Buğulandı”.

 

14

Müge İplikçi :” Beklemek Zamanı Artırır Aysel”.

Sema Kaygusuz : “Üşüyen”.

Murat Gülsoy : “Bunak”

 

15

Şeyh Galib ve Tasavvuf  I

 

15

Hakan Şenocak : “Sevgili Nefret”. 

Akın Sevinç : “Prova”.

Yekta Kopan : “Aşk Mutfağı’ndan Yalnızlık Tarifleri”.

Mario Levi : “Annem, Piyanom ve Kaybettiklerimiz” ...

 

16

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Budak, Ali: Cumhuriyet Dönemi  Türk Edebiyatı’nda Kısa Öykü / Ders Notları

 

Diğer Kaynaklar

Kenan Akyüz; Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri

Mehmet Kaplan;  Hikâye Tahlilleri  I-II

Tahir Alangu; Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman

Olcay Önertoy; Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı ve Öyküsü

Cevdet Kudret; Edebiyatımızda Hikaye ve Roman I-II  

Ömer Lekesiz; Yeni Türk Edebiyatında Öykü  I-III

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Haftalara göre belirlenmiş olan eserlerin okunmaları istenir.

Sınavlar

Hikayeler tahlil edilirken öğrencilerin aktif bir biçimde derse katılmaları beklenir. Dönem içinde bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. 

 

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Kısa Sınav

6-7

20

Ödev- Derse katılım ve devam

 

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 
 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.

 

 

x

 

 

 

2

Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.

 

 

 

 

 

x

 

3

Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar.

 

 

 

 

x

 

4

Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere

ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

 

 

 

x

 

 

 

5

Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve

becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel

araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

 

 

 

 

x

 

 

6

Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve

Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları

tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler

üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya

uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.

 

 

 

 

 

x

 

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.

 

 

 

 

x

 

 

8

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

 

 

 

 

x

 

 

9

Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere

katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev

üstlenir.

 

 

 

 

 

x

 

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu

gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.

 

 

 

 

 

X

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

6

6

Okumalar

16

3

48

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

154

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

154/20

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7