• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
TLL 466
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı edebiyatta kendilik anlatılarında karşılaşılan metodların ve kurmaca tekniklerinin öğretilmesi ve incelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste “kendilik” metinleri üzerine yazılmış teorik kaynaklar tartışılacak ve  Biyografik ve/ya biyografik olarak nitelendirilebilecek metinler seçilerek analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kendilik metinlerinin doğası kavranır. 1,2,3 A
2) Kendilik metinlerindeki kurgusal yapı analiz edilir. 1,2,3 A
3) Biyografinin tarihsel gelişimi incelenir. 1,2,3 A
4) Biyografinin diğer sosyal disiplinlerdeki yeri tartışılır. 1,2,3 A
5) Biyografik metinler incelenir. 1,2,3 A
6) Toplumsal cinsiyet ve feminist biyografi kavramları tartışılır. 1,2,3 A
7) Örnekler incelenir. 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin tanıtılması, kaynaklara bakış, beklentiler…

 

2

Temel meseleler üzerine; 

“Kendilik” in tanımı, doğası, bellek, zaman ve diğer açmazlar…

 

3

Batı’da ve Doğu’da oto/biyografinin gelişimi

 

4

Analiz yöntemleri; Tarih, Psikoloji (Psikobiyografi) ve kendilik anlatıları

 

5

Kendilik anlatıları ve Özel Arşivler, terekeler…

 

6

Otobiyografi (ego-dokümanlar)

 

7

Kendilik anlatıları ve edebî türler; Mektup, Günlük, Hatırat, Rüya metinleri …

 

8

Toplumsal cinsiyet; Feminist biyografi ve Kadın otobiyografileri

 

9

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

10

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

11

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

12

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

13

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

14

Öğrenci sunumları-tartışma, eleştiri

 

15

Genel Değerlendirme ve tekrar

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

 

 

Ders notu

Okuma dosyası
Kaynaklar Abdülhamit Kırmızı (haz.) Otur Baştan Yaz Beni-Oto/Biyografiye Taze Bakışlar. Küre Yayınları, 2013.

 

Ali Anooshahr. “Writing, Speech, and History for an Ottoman Biographer.” JNES. 69, 2010, p. 43-62.

Aslı Niyazioğlu. “Halveti Sünbüli Şeyhlerinin Rüyaları ve Osmanlı Biyografi Yazıcılığı.”DoğuBatı. Sayı: 53, 2010, s. 21-35.

Aslı Yazıcı Yakın. “Otobiyografi.DoğuBatı. Sayı: 22, 2003, s. 135-143.

Bahar Gökpınar. Müphem Bir Kadının Feminist Biyografi ile Kurgulanışı-Ayşe Leman Karaosmanoğlu. İletişim Yay., 2015.

____________. “Unutulmuş Bir Osmanlı Aydını: Emine Semiye ve Onun Etrafında Şekillenen Metodolojik Çaba.” Kadın Belleğini Oluşturmada Kaynak Sorunu. Kadir Has Üniversitesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Ortak Yayını, 2009, s. 135-146.

____________. “Cins-i Lâtif’in Kalemindeki Bireysel Düşten Toplumsal Gerçeğe Uzanan Yol” Kritik, Güz/Sayı 4, 2009, s. 63-82.

 

Benjamin C. Fortna. “Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonunda Eğitim ve Biyografi.”DoğuBatı. Sayı: 53, 2010, s. 21-35.

Carolyn G. Heilburn. Kadının Özyaşamını Yazarken.YKY, 1992.

Cemal Kafadar. Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken-Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun. Metis Yay., 2007.

Darian Leader. Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler?. Ayrıntı Yay., 1997.

 

Daniel L. Schacter. Belleğin İzinde-Beyin, Zihin ve Geçmiş. YKY, 2010.

 

Derin Terzioğlu. “Tarihi İnsanlı Yazmak: Bir Tarih Anlatı Türü Olarak Biyografi ve Osmanlı Tarihyazıcılığı.” Cogito. Sayı: 29, 2001, s.285-296.

____________. “Rönesans: Avrupa ve Doğu’da Otobiyografik Metinler.”Toplumsal Tarih. Ağustos 2003, s. 80-83.

Feridun M. Emecen. “Osmanlı Kronikleri ve Biyografi.” İslam Araştırmaları Dergisi. Sayı: 3, 1999, s. 83-90.

Halim Kara, Olcay Akyıldız, Börte Sagaster (ed.) Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. Orient Institut, 2007.

İbrahim Olgun. “Anı Türü ve Türk Edebiyatında Anı.” Türk Dili. Sayı: 246, 1972, s. 403-427.

Liz Stanley. The Auto/biographical I-The Theory and Practice of Feminist Auto/biography. Manchester Unv. Press, 1992.

Michel Foucault. Hermenötiğin Kökeni-Kendilik Hakkında-Dartmouth Konferansları,1980.  Ayrıntı Yay., 2017.

Mustafa İsen. Latifî Tezkiresi. Akçağ Yay., 1999.

N. Z. Davis. Fiction in The Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France. Stanford Unv. Press, 1987.

Nazan Aksoy. Kurgulanmış Benlikler-Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet. İletişim Yay., 2009.

René Wellek, Austin Warren. “Edebiyat ve Biyografi.” Edebiyat Teorisi. Dergâh, 2011.

 

Robert Fulford. “Dedikodu, Edebiyat ve Benlik Kurguları.” Anlatının Gücü-Kitle Kültürü Çağında Hikayecilik. Kolektif, 2014. 

Roland Barthes. “The Death of Author.”Modern Criticism and Theory. David Lodge (ed.) Longman, 1991, p. 167-172.

 

Türk Dili (Mektup Özel Sayısı). Sayı: 274, 1974.

 

Türk Edebiyatı (Dosya: Başkasının Hayatı). Sayı: 437, 2010.

 

Walter G. Andrews. “Osmanlı Şair Biyografileri (tezkireler) ve Osmanlı Edebiyat Eleştirisi.” Türk Edebiyatı Tarihi. Talât Sait Halman v.d (ed.) c.2. Kültür ve Turizm Bklğ. Yay., 2007, s.117-120.

 

Sunumlar için Eser Öneri Listesi:

Cahit Zarifoğlu. Mektuplar

Falih Rıfkı Atay. Zeytun Dağı

Fatih Bayhan, M. Sadık Öke. Teyzem Latife

Fatma Karabıyık Barbarosoğlu. Fatma Aliye: Uzak Ülke

Fethiye Çetin. Anneannem

Fikkret Otyam. Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektuplar

Halide Edip Adıvar. Mor Salkımlı Ev

Halit Ziya Uşaklıgil. Saray ve Ötesi

İpek Çalışlar. Halide

Latife Tekin. Sevgili Arsız Ölüm

Marcel Proust. Kayıp Zamanın İzinde

Memduh Şevket Esendal. Kızıma Mektuplar

Minâ Urgan. Bir Dinazorun Anıları

Nazım Hikmet. Cezaevinden Memet Fuat’a Mektuplar

Sabahattin Ali. Hep Genç Kalacağım

Sabiha Sertel. Roman Gibi

Sait Faik Abasıyanık. Karganı Bağışla

Yakup Kadri Karaosmanoğlu. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları / Zoraki Diplomat

Zeynep Kerman, İnci Enginün. Günlüklerin Işığında Tanpınarla Başbaşa

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli makaleler ve metin örnekleri…
Ödevler Sunum
Sınavlar Vize-Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Sunum-Bilimsel makale yazımı 1 60
Derse katılım, okumaların yapılması   20
Derse devam    20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.     X    
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.         X
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. X        
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere  ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

        X
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

    X    
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.     X    
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

    X    
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.     X    
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 2 40
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     115/25: 4,6
Dersin AKTS Kredisi     5