Ders Kodu: 
TLL 466
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı edebiyatta kendilik anlatılarında karşılaşılan metodların ve kurmaca tekniklerinin öğretilmesi ve incelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste “kendilik” metinleri üzerine yazılmış teorik kaynaklar tartışılacak ve  Biyografik ve/ya biyografik olarak nitelendirilebilecek metinler seçilerek analiz edilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Kendilik metinlerinin doğası kavranır. 1,2,3 A
2) Kendilik metinlerindeki kurgusal yapı analiz edilir. 1,2,3 A
3) Biyografinin tarihsel gelişimi incelenir. 1,2,3 A
4) Biyografinin diğer sosyal disiplinlerdeki yeri tartışılır. 1,2,3 A
5) Biyografik metinler incelenir. 1,2,3 A
6) Toplumsal cinsiyet ve feminist biyografi kavramları tartışılır. 1,2,3 A
7) Örnekler incelenir. 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Temel meseleler üzerine; “Kendilik” in tanımı, doğası…

 

3

Biyografik metod ve analiz yöntemleri

 

4

Batıda biyografi’nin gelişimi

 

5

Doğuda biyografi’nin gelişimi

 

6

Metinler-örneklerin okunması-tartışma

 

7

Otobiyografi

 

8

Metinler- örneklerin okunması-tartışma

 

9

Metinler -örneklerin okunması-tartışma

 

10

Vize

 

11

Toplumsal cinsiyet ve feminist biyografi

 

12

Psikoloji, Tarih ve kendilik anlatıları

 

13

Metinler-örneklerin okunması-tartışma

 

14

Genel değerlendirme ve tekrar

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Çeşitli makaleler ve metin örnekleri…
Ödevler Sunum
Sınavlar Vize-Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Türk dilini sesbilgisel, sesbilimsel, biçimbilimsel, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanımbilimsel açılardan incelemeye dönük bilgileri edinir.     X    
2 Türkçeyi anlaşılır ve etkin bir biçimde kullanma becerisine ulaşır.         X
3 Türk dilinin başlangıcından günümüze kadarki edebi metinlerini hem filolojik açıdan hem de çağdaş edebiyat ve dilbilim kuramlarının ışığında değerlendirir, Doğu ve Batı edebiyatları ile karşılaştırarak eleştirisini yapar. X        
4 Dil ve edebiyat kuramlarının temellerini oluşturan yakın disiplinlere  ilişkin bilgi sahibi olur; disiplinlerarası okuma yapma ve çözümleme

becerisi edinir.

        X
5 Alanında akademik düzeyde araştırma yapabilecek temel bilgi ve becerileri edinir; uluslararası platformda ortaya konan güncel araştırma ve gelişmeleri takip edebilmesini olanaklı kılacak bilgi

teknolojilerinden yararlanır.

    X    
6 Bireysel ya da bir çalışma grubunun üyesi olarak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında karşılaştığı pratik ve/ya kuramsal sorunları tanımlar, betimler ve bu sorunlara somut veriler ışığında çözümler üretir; veri ve çözümlerini alandaki diğer uzmanlarla ulusal ve/ya uluslararası ortamlarda paylaşır, tartışmaya açar.   X      
7 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.     X    
8 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, eğitim-öğretim ve

kamusal hizmet alanlarında uygulamaya sokar.

    X    
9 Alanında gerçekleştirilen bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Benzeri etkinliklerin yaratılmasında ve hazırlanmasında görev üstlenir.     X    
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve bunu gerçekleştirmeye dönük becerileri edinir.     X    

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 20 2 40
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     115/25: 4,6
Dersin AKTS Kredisi     5