Programın Amacı:

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümümüzün misyonu yetkin bir dil bilgisinin yanı sıra, edebiyat ve kültür alanında donanımlı, birikimli, eleştirel bakış açısına sahip, etik değerleri gözeten, aydınlık düşünceli gençler yetiştirmek ve onların alanlarında uzmanlaşmış üretken “eğitimci – araştırmacılar” olmalarını sağlamanın yanı sıra,  kamu ve özel sektörün farklı alanlarında çalışmalarına olanak verecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmasını sağlamaktır.

Programın Hedefi:

Programdan mezun olan öğrencilerin, Rusçayı ileri düzeyde konuşması ve Rus edebiyat ve kültürünü iyi öğrenmesi amaçlanmaktadır. Bir yıl hazırlık eğitiminin ardından dört yıl süren lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde  araştırma-inceleme yapabilme becerisini kazanmaları; disiplinler ve kültürlerarası pek çok farklı alanda bilgi ve donanımlarını zenginleştirmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerin, son yarıyılda danışmanları ile daha önce belirledikleri konularda ve yine onların rehberliğinde tez hazırlamaları sağlanarak öğrendikleri dili ve alan bilgilerini akademik olarak tatbik etmeleri sağlanacaktır. Yeni kurulan Bölümümüz Rusya’nın saygın üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim ve işbirliği anlaşmaları  yapmak için çalışmalarını başlatmıştır. Böylelikle, öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin bir dönemini Rusya’da tamamlama şansına sahip olacaklardır.