• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ELIT 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı 19. yy’da roman türünün giderek artan popülaritesini anlamak ve dönem eserlerini tanımak için en önemli İngiliz yazarlarının eserlerinden iki temel örneği tüm kitap olarak inceleyerek; ayrıca roman türünü anlamak, tanımlamak için çeşitli örnekler üzerinde metin okuma, inceleme ve yorumlama çalışmaları yaparak; bu çalışmaları yapabilecek bakış açılarını, analiz yöntemlerini ve terminolojiyi öğrenciye kazandırmak kadar, roman zevkini geliştirmeyi de amaçlar.
Dersin İçeriği: 

19. yy. İngiliz Romanı genel hatlarıyla incelenir. Roman türünün en popüler edebiyat türü olmaya başladığı dönemlerin örneklerinden okumalar ve roman incelemesi üzerine kurulu bu derste Jane Austen (Northanger Abbey) ve Charles Dickens (Hard Times) gibi iki dev yazarın iki eseri okunarak incelenmektedir. Ayrıca George Eliot, Thomas Hardy gibi yüzyılın önemli yazarlarının eserlerlerinden de örneklemeler okunarak çalışmalar yapılır. Kısa örneklemeler alınan diğer eserler: The Mayor of Casterbridge (Thomas Hardy); The Mill on the Floss (George Eliot); David Copperfield (Charles Dickens); The Picture of Dorian Gray (Oscar Wilde).

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Sözlu Soru-Cevap, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri:

1)  Öğrencilerin edebi dönemi, dönem edebiyatının ana hatları, roman geleneğinin geçmişi ve ondokuzuncu yüzyılda görülen modern roman türünden önceki benzer örnekler ile kıyaslanınca, modern roman türünün ne yenilikler getirdiği konularında bilgilenmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

2)  Öğrencilerin bu dönemde üretilmiş eserlerin incelenmesi için gerekli tür, alt tür ve roman sanatı hususlarında bilgi ve terminoloji ile donanmalarını sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

3)  Öğrencilerin dönemin önemli yazarlarını tanımalarını ve bu yazarların roman türünün gelişmesine olan çeşitli katkıları hususunda bilgilenmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

4)  Öğrencilerin roman incelenmesi için gerekli analiz, karşılaştırmalı yaklaşım, yorumlama, bağlantı kurma ve kritik değerlendirme bilgi ve becerileri ile donanmalarını sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

5)  Öğrencilerin bu kazanımlarını dönemin seçilmiş eserleri üzerinde uygulayarak deneyim kazanmalarına olanak tanımak ve ondokuzuncu yüzyıl romanlarından örnek metinleri yetkin bir biçimde inceleyerek sonuç çıkarabilmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ders Materyali

1

Giriş; Dersin tanıtımı; Dersin amaçları, gerekleri, değerlendirme yöntemleri, materyal, ders akışı, çalışma yöntemleri ve ders/sınıf kuralları hususlarında bilgilendirme

Ders Materyali öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir

2

Roman geleneğinin geçmişi ve ondokuzuncu yüzyılda görülen roman türleri. Dönemin önemli yazarları, yaşam öyküleri ve edebi özellikleri ve bu yazarların roman türünün gelişmesine olan çeşitli katkıları.

 

3

The Novel – Early 19th century – Overview

Jane Austen – Life & Works

Northanger Abbey, Volume I: ch.1-5 (24 pp)

 

4

Various forms of the genre; Gothic; Purpose/Jacobin; Regional; Historical; Sentimental; Manners; etc.

Northanger Abbey, Volume I: ch.6-10 (41 pp)

 

5

How to Read a Novel (The Elements of Fiction & The Art of the Novel)

Northanger Abbey, Volume I: ch.11-15 (43 pp)

 

6

Northanger Abbey, Volume II: ch.1-5 (32 pp)

EXCERPT 1: The Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy

 

7

Northanger Abbey, Volume II: ch.6-10 (42 pp)

 

8

Northanger Abbey, Volume II: ch.11-16 (42 pp)

ARA SINAV

 

9

The Novel – Mid and Late 19th century – Overview

Charles Dickens – Life & Works

Hard Times, Book the First: ch.1-5 (29 pp)

 

10

Hard Times, Book the First: ch.6-10 (41 pp)

Reading Victorian Fiction;

Dönem Ödevi ve görüşme

 

11

Hard Times, Book the First: ch.11-16 (42 pp)

EXCERPT 2: David Copperfield by Charles Dickens

 

12

Hard Times, Book the Second: ch.1-6 (57 pp)

 

13

Hard Times, Book the Second: ch.7-12 (57 pp)

 

14

Hard Times, Book the Third: ch.1-6 (56 pp)

 

15

Hard Times, Book the Third: ch.7-9 (25 pp)

EXCERPT 3: The Mill on the Floss by George Eliot

EXCERPT 4: The Picture of Dorian Gray by Oscar Wilde

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı/Notu

Norton Anthology of English Literature

(All articles on the eighteenth century, fiction and novel)

(All sections on novelists active in the eighteenth century)

Ders Notu dersin kodu ve adı ile öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınav/Sınıf Performansı/Ödev

1

30

Dönem Ödevi

1

10

Dönem Sonu Sınavı

1

30

Toplam

 

100

Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı

 

30

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

70

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi

 

 

X

 

 

2

Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi

 

 

 

X

 

3

Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi

 

X

 

 

 

4

Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi

 

X

 

 

 

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

 

 

 

X

 

6

Etkin iletişim kurma becerisi

 

 

X

 

 

7

Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

 

X

 

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

 

 

X

 

 

9

Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma

 

 

X

 

 

10

Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi

 

X

 

 

 

 

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi (Saat)

Toplamİş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav hafta/süre dahildir: 15X toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

15

15

Dönem Sonu Sınavı

1

30

30

Toplam İş Yükü

 

 

135

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5.4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5