• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
PHYS 492
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Fizik Bölümü öğrencileri son yıl projelerini hazırlamak üzere dersi  alabilmek için azami 90 kredi tamamlamış olmalrı gerekmektedir. Fizik Bölümü öğrencilerine akademik dönemler içerisinde kazanmış oldukları Fizik eğitimi ile ilgili birikimlerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir fizik konulu proje üretmelerini sağlamak, bir fiziksel olayı derinlemesine inceleyip anlama yetisini geliştirmek, proje planına göre sistemi çalıştırmak, elde edilen sonuçları değerlendirme, işleme, bilimsel düzeyde raporlama ve sunma becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Sistemin çalıştırılması, sonuçların danışman ile tartışılması, ileri çalışmalar, son raporun hazırlanması, sunum.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 11:Seminer, 16:Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D:Proje, E:Rapor, G:Sunu, H:Staj/Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Akademik veya endüstriyel alanlarda Fizik ile ilgili teorik veya uygulamalı çalışmalarda proje kurma, geliştirme yetisine sahiptir

1,2,3,11,16

D,E,G,H

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

2

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

3

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

4

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

5

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

6

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

7

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

8

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

9

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

10

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

11

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

12

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

13

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

14

Dönem Sonu  Projesi için literatür taraması

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

 

Kaynaklar

Ders Notu

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

Diğer Kaynaklar

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Rapor

1

60

Sunum (power point + poster)

2

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Fizik ve Matematik, bilgilerini uygulama becerisi kazanır

     

X

 

2

Deney (ölçme, araştırma düzeneği vs.) tasarlama ve yapabilme, deney sonuçlarını analiz etme ve de yorumlama becerisi kazanır

   

X

   

3

Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek niteliklere sahiptir.

X

       

4

Disiplinler arası takımlarda çalışır.

X

       

5

Fizik problemlerini tanımlar, formule eder ve çözer.

     

X

 

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilindedir.

       

X

7

Etkin iletişim kurar.

   

X

   

8

Fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.

X

       

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir ve bunu gerçekleştirir.

     

X

 

10

Çağdaş mesleki konular ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibidir.

     

X

 

11

Fizik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanır.

   

X

   
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

10

140

Rapor

1

15

15

Sunum

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

200

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

8

Dersin AKTS Kredisi

 

 

8