• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 238
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin İslamiyet öncesi Türk halklarının siyasi tarihini ve uygarlığını bilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders İslamiyet'in Orta Asya'da tam manası ile yayılmaya başladığı 10. Yüzyıldan günümüze kadar olan tarihini konuları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 12. Yüzyıldan itibaren Orta Asya tarihini bilebilme.

1,2,3

A,C

2) Orta Asya'da İslamiyet'in yerleşmesinden sonra değişen dengeleri ve tarihi seyri fark edebilme.

1,2,3

A,C

3) İslamiyet'in Orta Asya kültüründe yaptığı değişiklikleri analiz edebilme.

1,2,3

A,C

4)12. yüzyıldan 16. Yüzyıla kadar Orta Asya tarihine dair olan eserlerin bilgisini haiz olabilme.

1,2,3

A,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türklerin İslamiyete Girişi

Okumaların

tartışılması

2

Karahanlı ve Gazneli vs. diğer ilk Müslüman devletleri

Okumaların tartışılması

3

Harezmşahlar

Okumaların tartışılması

4

Cengiz Han ve Moğollar

Okumaların tartışılması

5

Altınordu, Çağatay, Kubilay devletleri

Okumaların tartışılması

6

İlhanlılar

Okumaların tartışılması

7

Karadenizin kuzeyindeki hanlıklar

Okumaların tartışılması

8

Buhara hanlığı

Ödev konularının tartışılması

9

Hiyve Hanlığı

Okumaların tartışılması

10

Hokand Hanlığı

Okumaların tartışılması

11

Kazak hanlığı

Okumaların tartışılması

12

Kaşgar ve Turfan'daki  Uygur Hanlıkları

 

Okumaların tartışılması

13

Rusların Orta Asya'ı işgal etmeleri

Okumaların tartışılması

14

Rus İstilası sonrası Türkistan hanlıkları

Ödev konularının tartışılması

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

TAŞAĞIL A., Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, Ankara, 2000.

TAŞAĞIL A., Gök-Türkler I, II, III, Ankara, 2012.

SÜMER, F., Oğuzlar, Istanbul, 1992.

KURAT, A. N., IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve DevletleriAnkara, 1972.

RASONY, L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993.

GOLDEN, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş (Çev. Osman Karatay), Ankara, 2002.

 

BARFIELD, T. J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 B.C. to A.D. 1757, 1992.

 

CHRISTIAN, D., A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 1998.

 

KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, 2004.

 

TOGAN, A. Z. V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.

 

İstoriya Sibiri, I-V, Leningrad 1968-1969

 

ŞAHMATOV, V. F., Kazahskaya Pastbişçho-koçevaya Obşçina, Alma-Ata 1964.

 

VERNADSKY, G., Rusya Tarihi, İstanbul 2009.

 

KURAT, A. N., Rusya Tarihi, Ankara 1987.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Final Sınavı

2

70

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

 

x

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

x

 

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

x

 

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

X

 

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

x

 

 

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

x

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Arasınav

1

2

2

Sunum

1

3

3

okuma notları

14

1

14

Son sınav

1

5

5

Dönem ödevi

1

9

9

Toplam İş Yükü

 

 

103

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,12

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4