• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 237
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin Doğu Avrupa’daki Türk tarihini bilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders Avrupa’ya göç etmiş olan Hunların, Avarların, Sabarlaınr, Bulgarların, Peçeneklerin, Bulgarların, Uzların ve Kıpçakların tarihini içermektedir. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Avrupa Türk tarihini bilebilme. 

1,2,3

A,C

2) Avrupa yönüne doğru yapılan Türk göçlerini bilebilme.

1,2,3

A,C

3) Avrupa’ya yapılan göçlerin nedenlerini kavrayabilme.

1,2,3

A,C

4) Türklerin Avrupa’da görünmelerinden itibaren günümüze değin Avrupa’daki gelişim ve değişimleri analiz edebilme.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türklerin doğudan batıya göçleri  

Okumaların 

tartışılması

2

Hun öncesi Doğu Avrupa ve kavimler göçünün Avrupa tarihindeki etkisi

Okumaların tartışılması

3

Hunlar

Okumaların tartışılması

4

Avarlar

Okumaların tartışılması

5

Sabarlar

Okumaların tartışılması

6

Hazarlar

Okumaların tartışılması

7

Ogurlar-Büyük Bulgar devleti

Okumaların tartışılması

8

Tuna Bulgar devleti

Ödev konularının tartışılması

9

İdil Bulgar Devleti

Okumaların tartışılması

10

Peçenekler ve Uzlar

Okumaların tartışılması

11

Kuman Kıpçaklar I

Okumaların tartışılması

12

Kuman Kıpçaklar II

Okumaların tartışılması

13

Macarlar ve diğer Fin Ugor kabileleri

Okumaların tartışılması

14

Genel değerlendirme

Ödev konularının tartışılması

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

TAŞAĞIL A., Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, Ankara, 2000.

TAŞAĞIL A., Gök-Türkler I, II, III, Ankara, 2012.

SÜMER, F., Oğuzlar, Istanbul, 1992.

KURAT, A. N., IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri,Ankara, 1972.

RASONY, L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993.

GOLDEN, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş (Çev. Osman Karatay), Ankara, 2002.

 

BARFIELD, T. J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 B.C. to A.D. 1757, 1992.

 

CHRISTIAN, D., A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 1998.

 

KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, 2004.

 

TOGAN, A. Z. V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Final Sınavı

2

70

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

70

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

30

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

 

x

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

x

 

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

x

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

x

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

 

 

x

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

x

 

 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Arasınav

1

3

3

Sunum

1

8

8

okuma notları

14

2

28

Son sınav

1

10

10

Dönem ödevi

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7