• Turkish
  • English

Vizyonumuz

Bölümümüz vizyonunu ulusal ve uluslarası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, mezunları yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında başarılı olan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar üretebilen bir bölüm olmak olarak belirlemiştir.  

 

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu, öğrencilerimizin öğrenimleri sürecinde disiplinler ve kültürler arası bağlantı kurabilme gücü ile insana, olgulara, olaylara olabildiğince önyargısız bakabilme; belirledikleri amaçların değerinin ne olduğunu bilme ve bu bilgileri eylemlerinde kullanma olanağı kazanmalarından oluşmaktadır.