• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ELIT 411
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı 19. yüzyılda Viktorya Döneminin ilk yarısında İngiliz şiirindeki gelişmeleri, unsurları, şairleri ve eserleri tanıtmaktır. Buna ilaveten şiir türünü anlamak ve şiir zevkini geliştirmek için çeşitli örnekler üzerinde inceleme ve yorum yapabilecek analiz yöntemlerini, terminolojiyi ve farkındalığı ve deneyimi öğrenciye kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

19. yy. İngilteresinde Kraliçe Viktorya Dönemi olarak bilinen 1830’lardan başlayarak 1860’lara kadar uzanan dönemdeki İngiliz şiirini inceleyen bu derste yaklaşık 10 önemli şair ve yapıtları incelenmektedir. Viktorya dönemine genel bakış: tarihçe, toplum yapısı ve kültür, bilim, endüstri, sanat ve edebiyat. Viktorya dönemindeki şiir yapısının genel özellikleri, akımlar, biçimler, konular, vs. Şiir türleri ve terminoloji, sone; Elizabeth Barrett Browning; Edward Fitzgerald: The Rubaiyat of Omar Khayyam; Alfred, Lord Tennyson; Robert Browning & Dramatic Monologue; Charles Dickens; Emily Brönte; Arthur Hugh Clough; Charles Kingsley; Matthew Arnold gibi bu derste incelenen şairler dönemin başlıca şairleridir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Simulasyon, 5: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Sözlu Soru-Cevap, C: Ödev, D: Presentasyon

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

1)  Öğrencilerin edebi dönemi, dönem edebiyatının ana hatları, şiir geleneğinin geçmişi ve ondokuzuncu yüzyıl Viktorya dönemi şiirinin ortak özellikleri hususunda bilgilenmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

2) Öğrencilerin bu dönemde üretilmiş eserlerin incelenmesi için gerekli tür, alt tür ve şiir sanatı hususlarında bilgi ve terminoloji ile donanmalarını sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

3)  Öğrencilerin dönemin önemli şairlerini özellikleri ile tanımalarını ve bu şairlerin dönem şiirine olan çeşitli katkıları hususunda bilgilenmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

4)  Öğrencilerin şiir incelenmesi için gerekli analiz, karşılaştırmalı yaklaşım, yorumlama, bağlantı kurma ve kritik değerlendirme bilgi ve becerileri ile donanmalarını sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

5)  Öğrencilerin bu kazanımlarını dönemin seçilmiş eserleri üzerinde uygulayarak deneyim kazanmalarına olanak tanımak ve Viktorya döneminde şiirlerinden örnek metinleri yetkin bir biçimde inceleyerek sonuç çıkarabilmelerini sağlar.

1-2

5-10

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ders Materyali

1

Giriş; Dersin tanıtımı; Dersin amaçları, gerekleri, değerlendirme yöntemleri, materyal, ders akışı, çalışma yöntemleri ve ders/sınıf kuralları hususlarında bilgilendirme

Ders Materyali öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir

2

(Dönem ve tür hakkında genel bilgilendirme: dönemin tarihsel, politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve edebi olgularının ana hatlarına genel bakış. Şiir türüne genel bakış. Viktorya dönemi şiirine ve birleştirici özelliklerine genel bakış.)

An overview of the Victorian Age, historical, social, and cultural highlights of the age, focusing on Victorian poetry and its defining features.

Insight into appreciation of poetry

A quick survey of Victorian poets of the early Victorian era and their works.

Highlights of Victorian poetry: form, structure and theme; lyric poetry; narrative poetry; meter; the sonnet.

 

3

The Early Victorians

Elizabeth Barrett Browning:  Sonnet 43 & 14 from the Portuguese; Aurora Leigh; The Cry of the Children

 

4

Elizabeth Barrett Browning:  Sonnet 21 from the Portuguese; The Runaway Slave at Pilgrim’s Point

Edward Fitzgerald:  The Rubaiyat of Omar Khayyam

 

5

Alfred, Lord Tennyson:  The Kraken; In Memoriam: Ring Out Wild Bells; Flower in the Crannied Wall

 

6

Sound in Victorian Poetry; Western Wind The Withheld Image (Suggestive Restraint; Parataxis)

Alfred, Lord Tennyson:  Break, Break, Break; The Eagle;: Tears, Idle Tears (from The Princess)

 

7

Alfred, Lord Tennyson:  The Charge of the Light Brigade; The Lady of Shalott; The Splendor Falls; Sweet and Low (supplement: The Lotos-Eaters)

 

8

ARA SINAV

Görüşme

William Makepiece Thackeray:  End of Play

John Clare:  Remember Dear Mary

 

9

The DRAMATIC MONOLOGUE

Alfred, Lord Tennyson:  Ulysses; Morte DArthur; The Kraken; Crossing the Bar

 

10

Robert Browning:  Night and Morning; Home Thoughts from Abroad; Evelyn Hope

 

11

Robert Browning:  Porphyria’s Lover; Marching Along; My Last Duchess

 

12

Robert Browning:  Soliloquy of a Spanish Cloister; Prospice

(supplement: The Bishop Orders His Tomb at St Praxed’s Church)

Charles Dickens:  The Ivy Green

Emily Brönte:  Remembrance

 

13

Arthur Hugh Clough:  Say Not the Struggle Nought Availeth; The Latest Decalogue

Charles Kingsley:  The Sounds of Dee; Young and Old

 

14

Matthew Arnold:  Dover Beach; Requiescat; Shakespeare; The Forsaken Merman;

 

15

Matthew Arnold:  Isolation: To Marguerite; Self-Dependence

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı/Notu

Norton Anthology of English Literature

(All articles on the Victorian Age, Literature and poetry)

(All sections on poets active in the first half of the Victorian Age--1830s-1860s--and their poetry)

Ders Notu dersin kodu ve adı ile öğretim elemanı tarafından temin edilmektedir

Diğer Kaynaklar

John Stuart Mill: What is Poetry; The Norton Anthology of English Literature, 7th edition, vol.2, p.1139

John Ruskin: Of the Pathetic Fallacy; The Norton Anthology of English Literature, 7th edition, vol.2, p.1430

Matthew Arnold: Preface to Poems; The Norton Anthology of English Literature, 7th edition, vol.2, p.1505

M. Arnold: From The Study of Poetry; The Norton Anthology of English Literature, 7th edn., vol.2, p.1534

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

35

Kısa Sınav/Sınıf Performansı/Ödev

1

30

Dönem Ödevi

 

 

Dönem Sonu Sınavı

1

35

Toplam

 

100

Dönem Sonu Sınavının Başarıya Oranı

 

35

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

65

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi

 

 

 

X

 

2

Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi

 

 

 

X

 

3

Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi

 

X

 

 

 

4

Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi

 

X

 

 

 

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

 

 

 

X

 

6

Etkin iletişim kurma becerisi

 

 

 

X

 

7

Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

 

X

 

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

 

 

X

 

 

9

Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma

 

 

 

X

 

10

Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi

 

 

X

 

 

 

ECTS

Etkinlik

Sayısı

Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav hafta/süre dahildir: 15X toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ödev

15

1.5

23

Toplam İş Yükü

 

 

113

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5