• Turkish
 • English
Ders Kodu: 
ELIT 382
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı öğrencileri gotik edebiyatın Viktorya Dönemi çerçevesinde yazılan temel eserleri ile tanıştırmak ve bu eserleri çağdaş edebiyat kuramları çerçevesinde incelemeleri için gereken bilgiyi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Gotik edebi bir tür olarak 18. Yüzyılda İngiltere’de başlamış olup, “Castle of Otranto”, “Mysteries of Udolpho”, “Vathek” ve daha sonraları “Frankenstein” ile 19. Yüzyıla, Viktorya Tarzı Gotik Edebiyat’a uzanan bir geçmişe sahiptir. Sınıf içerisindeki okumalar, tartışmalar ve yapılacak incelemeler Gotik Edebiyat’ın temel eserlerine yer verirken aynı zamanda günümüze gelen eserler ve düşünce akımlarını da içerecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders Anlatımı, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav, C. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları (Bu dersi alan bir öğrenci dönem sonunda): Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1). Gotik türü ve tarihçesini incelemek 2,5,6 1,2,3,9 B,C
2). Öğrencinin Gotik Edebiyat’ın oluşum sürecini, temel kültürel özelliklerini kavraması ve gerekli terminoloji ve konseptler üzerinde hakimiyet sahibi olması. 2,6 1,2,3 B,C
3). Öğrencilerin gerekli eleştirel ve düşünsel yöntemleri disiplinlerarası kullanabilecek düzeye gelmesi ve karşılaştırmalı edebiyat dahilinde gotik edebiyatın temel alınarak incelenmesi 1,2,3 1,2,3 B,C
4). “Gotik” kavramının farklı anlam ve anlatımlarını incelemek. 2,3,6,10 1,2,3 B,C
5). Gotik çalışmalar hakkındaki farklı fikir ve düşünceleri incelemek ve tartışmak 2,5 1,2,3 B,C
6). Gotik Çalışmalar hakkındaki son akım ve düşünceleri incelemek, alternatif düşünce ve görüşler hakkında bilgi sahibi olmak 2,5 1,2,3 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gotik Edebiyata Giriş I  
2 Gotik Edebiyata Giriş II  
3 Jane Eyre-Charlotte Bronte  
4 Jane Eyre-Charlotte Bronte  
5 Wuthering Heights-Emily Bronte  
6 Wuthering Heights-Emily Bronte  
7 Great Expectations-Charles Dickens  
8 Great Expectations-Charles Dickens  
9 A Tale of Two Cities-Charles Dickens  
10 A Tale of Two Cities-Charles Dickens  
11 The Woman in White/The Moonstone-Wilkie Collins  
12 The Woman in White/The Moonstone-Wilkie Collins  
13 Sonuç I  
14 Sonuç II  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar
 1. Postcolonial Imaginings – David Punter
 2. Empire and the Gothic : The Politics of Genre-Andrew Smith and William Hughes (eds.)
 3. Imaginary Homelands-Salman Rushdie
 4. The Gothic, Postcolonialism and Otherness – Tabish Khair
 5. The Routledge Companion to Gothic – Catherine Spooner and Emma McEvoy
 6. The Gothic – David Punter and Glennis Byron
 7. Interrogating Interstices-Andrew Hock Soon Ng
 8. Asian Gothic-Andrew Hock Soon Ng (ed.)
 9. A New Companion to the Gothic-David Punter (ed.)
 10. Gothic Feminism-Diane Hoeveler
 11. Gothic and Gender: An Introduction-Dona Heiland
 12. Postfeminist Gothic: Critical Interventions in Contemporary Culture-Benjamin A. Brabon and Stephanie Genz (eds.)
 13. The Gothic Body-Kelly Hurley
 14. The Female Gothic: New Directions- Diana Wallace and Andrew Smith (eds.)
 15. Spectral Readings: Towards a Gothic Geography-Glennis Byron and David Punter (eds.)
 16. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely-Anthony Vidler
 17. The Country and the City-Raymond Williams
 18. Victorian Gothic: Literary and Cultural Manifestations in the Nineteenth Century-Julian Wolfreys

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sunum 1 10
Final 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi       X    
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi       X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi       X    
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi     X      
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X    
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X    
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X    
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi     X      
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi         X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 15 4 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 30 4 30
Ara Sınav 1 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     135
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.4
Dersin AKTS Kredisi     5