• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
CPLT 281
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İki, birbirinden çok farklı anlatım türü (edebiyat ve film) ile üretilmiş metinleri analiz etme, eleştirme ve yorumlama yeteneklerini öğretmek ve geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Bazı büyük eserlerin film adaptasyonları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Film türünün özelliklini, inceliklerini ve edebiyattan farklılıklarını anlar ve öğrenir. 1, 3, 4, 6, 8 1,2,3 A
2) Filmleri “okur” ve analiz eder. 1, 3, 4, 6, 8 1,2,3 A
3) Bazı büyük edebi eserlerin film adaptasyonlarını ve bunların içinde yer aldığı kültürel bağlamlar analiz eder, tartışabilir ve üzerlerinde eleştirel yazı yazabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 1,2,3 A, C
4) Hem edebi metinlerin hem de bunların film adaptasyonlarının kendi kültürel bağlamlarından doğduklarını ve bu kültürel bağlamlara katkıda bulunduklarını farkeder, değerlendirir ve yorumlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1,2,3 A, C
5) Önemli adaptasyon teorilerini öğrenip edebi eserlerin adaptasyonlarını tartışırken, yorumlarken veya üzerlerine yazı yazarken kullanabilir. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 1,2,3 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık 
1  

Derse, ders materyallerine, dersin işleyiş şekline yönelik bilgiler

 
2 Adaptasyon olgusuna ve adaptasyon kuramlarına giriş Narrative in Fiction and Film: An Introduction, Jakob Lothe
3 William Shakespeare’in Hamlet  eserinin tartışma analiz ve yorumlanması Hamlet, William Shakespeare
4 Franco Zefirelli’nin Hamlet filminin seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Hamlet, Franco Zefirelli
5 Franco Zefirelli’nin Hamlet filminin seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanmasına devam Hamlet, Franco Zefirelli
6 Michael Almereyda’nın Hamlet filminin seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Hamlet, Michael Almereyda
7 Michael Almereyda’nın Hamlet filminin seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanmasına devam Hamlet, Michael Almereyda
8 ARA SINAV  
9 Charles Dicken’ın Oliver Twist eserinin tartışma analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Charles Dickens
10 Roman Polanski’nin Oliver Twist filminin tartışma analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Roman Polanski
11 Roman Polanski’nin Oliver Twist filminin tartışma analiz ve yorumlanmasına devam Oliver Twist, Roman Polanski
12 Renny Rye’ın Oliver Twist mini seri, 1. Bölüm seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Renny Rye
13 Renny Rye’ın Oliver Twist mini seri, 2. Bölüm seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Renny Rye
14 Renny Rye’ın Oliver Twist mini seri, 3. Bölüm seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Renny Rye
15 Renny Rye’ın Oliver Twist mini seri, 4. Bölüm seyir esnasında tartışma, analiz ve yorumlanması Oliver Twist, Renny Rye

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Narrative in Fiction and Film: An Introduction, Jakob Lothe
Diğer Kaynaklar Literature and Film: A Guide to the Theory and Practice of Film Adaptation, Robert Stam

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 35
Katılım, kısa sınavlar, ödev 1 30
Final Sınavı 1 35
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   35
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   65
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi       X  
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi          X
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi         X
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi       X  
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci       X  
6 Etkin iletişim kurma becerisi       X  
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim       X  
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi         X
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X  

ECTS

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü      
Toplam İş Yükü / 25 (s)     130
Dersin AKTS Kredisi     5.2
      5