• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
CPLT 313
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Feminist Edebiyat Teorisi’nden yola çıkarak farklı milliyetlerden kadın yazarların eserlerini okma ve karşılaştırmalı çözümlemeler yapma.
Dersin İçeriği: 

Tezer Özlü, Sevgi Soysal, Ingeborg Bachmann ve Sylvia Plath metinlerini okuma ve çözümleme.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay İncelemesi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
1)  Feminist edebiyat teorisinin tarihi ve kültürel çatısını oluşturacak genel bilgiyi sağlar ve öğrenciyi feminist edebiyat örnekleri ile tanıştırır. 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3 B,C
2)  Öğrencileri feminist edebiyat teorisini sosyal, politik ekonomik etkiler ile çeşitli edebiyat trendleri, ekolleri ve hareketleri etkisi altında incelemeye hazırlar. 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3 B,C
3)  Feminist edebiyat teorisinin örnekleriyle birlikte anlama ve değerlendirme, feminist edebiyatta nasıl örnekler verildiğini inceleme. 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3 B,C
4)  Öğrencilerin kazanımı feminist edebiyat teorisine hakim olma ve  termonolijye hakim olarak edebiyat eserleri içerisinde feminist edebiyata yakın olanları ayırt edebilme. 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3 B,C
5)  Öğrencilerin feminist edebiyat çerçevesinde kritik etme yeteneği, analitik bakış, disiplinlerararası vizyon, yorumlama ve değerlendirme becerisini genişletir. 1,2,3,4,5,7,8 1,2,3 B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular
1 Genel Giriş
2 Kadın Edebiyatı’nda Feminist Yaklaşımlar
3 Karşılaştırmalı Edebiyat Nedir?
4 Tezer Özlü “Eski Bahçe Eski Sevgi” (Öykü)
5 Tezer Özlü “Çocukluğun Soğuk Gecesi” (Roman)
6 Tezer Özlü
7 Ingeborg Bachmann “Malina”
8 Ingeborg Bachmann
9 Ingeborg Bachmann
10 Sevgi Soysal  “Tante Rosa” (Öykü),
11 Sevgi Soysal
12 Sylvia Plath okuma ve analiz etme.
13 “Johnny Panic and the Bible of Dreams”
14 Sylvia Plath
15 Sonuç

Kaynaklar

Önerilen Kaynaklar
Warhol, Robyn R./Price Herndl, Diana(eds.): Feminisms, An Anthology of Literary Theory and Criticism, New Jersey 1991.
Aytaç, Gürsel: Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi, Ankara 1997.

Bachmann, Ingeborg: Malina, çev. Ahmet Cemal.

Benstock, Shari (ed.): Feminist Issues in Literary Scholarship,  Indiana University Press, 1987.

Cixous, Hélène: The Laugh of the Medusa (1975), in: Warhol/Price Herndl, pp. 334-349.

Eagleton, Mary: Feminist Literary Criticism, London/New York 1991.

Felski, Rita: Beyond Feminist Aesthetics, Feminist Literature and Social Change, New York 1989.

Flammang, Janet A.: „Feminist Theory: The Question of Power“, in: Forsas-Scott, Helena (ed.): Textual liberation: European feminist writing in the twentieth century, London 1991.

Gardiner Kegan, Judith: „Mind mother: psychoanalysis and feminism“, in: Greene/Coppélia, pp. 113-145.

Gilbert, Sandra M./Gubar, Susan: The Madwoman in the Attic, 1979.

Greene, Gayle/Kahn, Coppélia (eds.): Making a Difference: Feminist Literary Criticism, London/New York 1985.

Humm, Maggie: Feminist Criticism: Women as Contemporary Critics, London 1986.

Irigaray, Luce: „This Sex Which Is Not One“ (1977), in: Warhol/Price Herndl, pp. 350-356.

Kaplan, Cora: „Pandora’s box: subjectivity, class and sexuality in socialist feminist criticism, in: Greene/Coppélia, pp. 146-176.

Kaplan, Janet Sydney: „Varieties of feminist cirticism“, in: Greene/Coppélia, ibid., pp. 37-58.

Kristeva, Julia: „Women’s Time“ (1981), in: Warhol/Price Herndl, pp. 443-462.

Moi, Toril: Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory, London 1985.

Özlü, Tezer: Çocukluğun Soğuk Gecleri,

Özlü, Tezer: “Eski Bahçe Eski Sevgi” (Short Stories)

Plath, Sylvia: Ariel, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1974.

Showalter, Elaine (ed.): Speaking of Gender, New York/London 1989.

Showalter, Elaine: „The Female Tradition“ from „A Literature of Their Own“ (1977), in: Warhol/Price Herndl, pp. 269-288.

Showalter, Elaine: “A Criticism of Our Own: Autonomy and Assimilation in Afro-American and Feminist Literary Theory“, in: Warhol/Price Herndl, pp. 168-288.

Soysal, Sevgi: Tante Rosa,

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara sınav 1 30
Derste gösterdiği performans 1 30
Final sınavı 1 40
Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi     X      
2 Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi        X    
3 Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi        X    
4 Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi     X      
5 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci     X      
6 Etkin iletişim kurma becerisi            
7 Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim     X      
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi         X  
9 Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma         X  
10 Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi       X    

ECTS

AKTS/İş Yükü Tablosu
Etkinlik Sayısı Süresi

(Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 15 15
       
Toplam İş Yükü         115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.6
Dersin AKTS Kredisi     5