• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
ELIT 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
The Odyssey’den Rönesansın şaheserleine kadar Batı edebiyatının önemli eserlerini incelemek.
Dersin İçeriği: 

Ortaçağ’dan Rönesansa kadar Batı Edebiyatından önemli eserleri incelemek ve tartışmak. 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12: Örnek Olay İncelemesi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test yapma, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Batı Edebiıryatı’nın tarihsel geleneğini tanıt.

1, 2, 4

1,2,3

A

2) Öğrencilerin, Batı Edebiyatının entelektüel ve kültürel arkaplanından bilgi edinmesi, ve bir edebiyat metnini incelerken kullanılan terimlere, konseptlere aşina olmasını sağlar.

1, 7, 10

1,2,3

A

3) Öğrenciyi Batı Edebiyatını anlaması için gerekli eleştirel düşünce becerisi, analitik ve yorumlayıcı yetilerle donatarak seçilen metinleri okuma ve yazmasını sağlar.

1, 2, 3

1,2,3

A, C

4) Dante, Boccaccio gibi Batı Edebiyatının önemli metinlerini analiz eder.

1, 2, 7

1,2,3

A, C

5) Öğrencileri Ortaçağ ve Rönesansın şaheserleri hakkında bilgi ile donatır.

2, 3, 7

1,2,3

A

6) Romanın gelişimini anlatır.

2, 3, 7

1,2,3

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık 

1

Derse Giriş, ders nesnelerinin açıklanması, ders gereklilikleri

 

2

Ders: Ortaçağ

 

3

Ders: Marie de France

Seminer okuması: Lanval pp. 1170-1176

                             Laüstic pp. 1176-1178

 

4

Ders: Dante Alighieri ve the Divine Comedy

Seminer okuması: Inferno Canto V pp. 1315-1318

 

5

Ders: Dante Alighieri ve the Divine Comedy devam

Seminer okuması: Inferno Canto XIX  pp. 1357-1360

Inferno Canto XXVI  pp. 1380-1383

 

6

Ders: Giovanni Boccaccio ve the Decameron

Seminer okuması: The First Story of the First Day pp. 1431-1440

The Ninth Story of the Fourth Day pp. 1440-1443

The Sixth Story of the Ninth Day pp. 1447-1450

 

7

Vize

 

8

Ders: Rönesansın Şaheserleri

 

9

Francis Petrach ve the Canzoniere

Seminer okuması: Sonnets 3, 34, 61, 62, 90, 189, and 333 pp. 1674-1678

 

10

Ders: Desiderius Erasmus ve the Praise of Folly

Seminer okuması: The Praise of Folly, pp. 1682-1705

 

11

Ders: Niccolo Machiavelli ve the Prince

Seminer okuması: The Prince, Chapters 7, 15, 16, 17, 18 pp. 1709-1717

 

12

Ders: Michel de Montaigne ve the Essays

Seminer okuması: “Of Canniballs” pp. 1933-1942

 

13

Ders: Miguel De Cervantes and Don Quixote

Seminer okuması: Don Quixote Part I, Chapters 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 pp. 1969-2000

 

14

Ders: Miguel De Cervantes ve Don Quixote devam

Seminer okuması: Don Quixote Part II, Chapters 12, 13, 14, 15, 16, 17 pp. 2029-2060

 

15

Sonuç

 

Kaynaklar

Ders Notu

Norton Anthology of World Masterpieces 7th Edition

Diğer Kaynaklar

 
 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Katılım

1

30

Final

1

40

Toplam

 

100

FİNALİN BAŞARIYA ORANI

 

40

YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İngiliz ve dünya edebiyatlarındaki ve Sosyal Bilimlerdeki bilgileri kültürel, sosyal, etik, estetik, politik vb konulara uygulama becerisi

 

X

     

2

Literatür tarama, çözümleme ve yorumlama becerisi 

   

X

   

3

Disiplinler arası okuma yapma ve çözümleme becerisi

 

X

     

4

Edebiyat kuramlarının temel konu ve kavramlarının yaşam stratejilerinin geliştirilmesinde kullanılması becerisi

X

       

5

Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

 

X

     

6

Etkin iletişim kurma becerisi

 

X

     

7

Edebiyat akımlarının evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim

 

X

     

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

   

X

   

9

Çağdaş edebiyat konuları ve çağın kültürel sorunları hakkında bilgi sahibi olma

     

X

 

10

Edebiyat ve estetik alanlarında araştırma yapabilmek için gerekli olan kaynakları ve modern araçları kullanma becerisi

   

X

   
             
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15X toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Sunum

1

30

30

Ödev

1

45

45

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

165

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6.6

 

 

 

6