• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 113
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İslamiyet öncesi Asya ve Avrupa coğrafyalarında yaşayan Türk toplumlarının siyasal, sosyal, kültürel gelişimleri Eski Türk Tarihi dersinin temelini oluşturmaktadır. Söz konusu Türk toplumlarının siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının değerlendirilmesi, öğrenilmesini ve irdelenmesini sağlamak bu dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders 10. Yüzyıla kadar olan Türk tarihini öğrenmeye dair konuları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Dönem Ödevi, B: Derse Katılım ve Devam, C: Sunumlar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması

1,2,3

A,B,C

İslamiyet öncesi Türk devletlerinin değişim sürecinin daha iyi algılaması

1,2,3

A,B,C

İslamiyet öncesi Türk tarihinin günümüz Türk tarihine etkilerini yorumlayabilmesi

1,2,3

A,B,C

İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin kaynaklar üzerine bilgi sahibi olması

1,2,3

A,B,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Türk adı ve menşei, Orta Asya coğrafyası

 

2

Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları

 

3

Asya Hunları

 

4

Avrupa Hunları ve Ak Hunlar

 

5

Göktürkler

 

6

Uygurlar ve Kırgızlar

 

7

Ara Sınav

 

8

Türgişler

 

9

Karluklar

 

10

Hazarlar

 

11

Kumanlar

 

12

Peçenekler

 

13

Macarlar

 

14

Genel Değerlendirme

 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

TAŞAĞIL A., Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, Ankara, 2000.

TAŞAĞIL A., Gök-Türkler I, II, III, Ankara, 2012.

TAŞAĞIL, A., Kök Tengri'nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi), İstanbul, 2013.

TAŞAĞIL A., "Göktürkler", Türkler, Cilt 2, 15-49, Ankara 2002.

TAŞAĞIL A., "İslam Öncesi Devirde Orta Asya'da Yaşayan Türk Boyları", Türkler, Cilt 2, 323-368, Ankara 2002.

TAŞAĞIL A., "Uygurlar", Türkler, Cilt 2, 215-225, Ankara 2002.

TAŞAĞIL A., "Gokturks", The Turks, V.1, 321-348, Ankara 2002.

TAŞAĞIL A., "Turkish Tribes in Central Asia in the Pre-İslamic Period", The Turks, V.1, Ankara 2002, 441-462.

TAŞAĞIL A., "Uygurs",The Turks, 414-422, Ankara 2002.

SÜMER, F., Oğuzlar, Istanbul, 1992.

KURAT, A. N., IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972.

RASONY, L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993.

GOLDEN, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş (Çev. Osman Karatay), Ankara, 2002.

 BARFIELD, T. J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 B.C. to A.D. 1757, 1992.

 CHRISTIAN, D., A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 1998.

 KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, 2004.

 TOGAN, A. Z. V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunumlar

1

30

Dönem Ödevi

1

50

Derse Katılım ve Devam

2

20

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

X

 

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

X

 

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

 

x

 

 

                 
 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Arasınav

1

3

3

Sunum

1

8

8

okuma notları

14

2

28

Son sınav

1

10

10

Dönem ödevi

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7