• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İslamiyet sonrası Türk destanları ile Türk halk edebiyatının en önemli metinlerinden olan Dede Korkut Kitabını etraflıca tanıtmak; bunların Türk kültürü içerisindeki yerini benimsetmek.
Dersin İçeriği: 

 

İslamiyet sonrası Türk destanlarının özelliklerini incelemek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Dönem Ödevi, B: Derse Katılım ve Devam, C: Sunumlar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1- İslamiyet sonrasına teşekkül eden Türk destanlarını tanıyabilme.

1,2,3

A,B,C

2- Bunların diğer destanlarla olan ilişkisini açıklayabilme.

1,2,3

A,B,C

3- Metinleri çeşitli açılardan tahlil edebilme.

1,2,3

A,B,C

4-Türk destanlarının kaynaklarını kavrayabilme

1,2,3

A,B,C

5- Türk destanlarının tasnifi hakkında bilgi edinebilme.

1,2,3

A,B,C

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1-

İslamiyet sonrası Türk destanlarının özellikleri.

 

2-

Battal-nâme.

 

3-

Saltuk-nâme.

 

4-

Dede Korkut hikâyelerinin teşekkülü ve özellikleri.

 

5-

Türk efsanelerinden örnekler (tarih ve medeniyet tarihiyle ilgili efsaneler).

 

6-

Türk efsanelerinden örnekler (mitik efsaneler).

 

7-

Türk efsanelerinden örnekler (dinî efsaneler ).

 

8-

Ara sınav.

 

9-

Destanın tanımı ve özellikleri.

 

10-

Türk destanlarından örnekler (Oğuz Kağan).

 

11-

Türk destanlarından örnekler (Köroğlu).

 

12-

Türk destanlarından örnekler (Manas).

 

13-

Türk destanlarından örnekler (Maaday Kara).

 

14-

Final

 

 

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Ergin, M. 1997, Dede Korkut Kitabı I, Giriş, Metin, Faksimile, TDK Yay., Ankara. Gökyay, O. Ş. 2000, Dedem Korkudun Kitabı, MEB Yay., İstanbul. Kırzıoğlu, M. F. 1952, Dede Korkut Oğuznameleri, I. Kitap, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul. Ekici, M. 2004,Türk Dünyasında Köroğlu, Akçağ Yay., Ankara. Oğuz, Ö. 2010, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Akçağ Yay., Ankara.

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ödevler

Sınavlar

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunumlar

1

30

Dönem Ödevi

1

50

Derse Katılım ve Devam

2

20

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

X

 

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

X

 

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

X

 

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

 

X

 

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

 

x

 

 

                 

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

5

70

Arasınav

1

3

3

Sunum

1

8

8

okuma notları

14

2

28

Son sınav

1

10

10

Dönem ödevi

1

14

14

Toplam İş Yükü

 

 

175

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

7

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7