• Turkish
  • English
Ders Kodu: 
HIST 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin 17. Yüzyıl Türk halklarının siyasi tarihini ve uygarlığını bilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders  Orta Asya’da 17. Yüzyıldan günümüze kadar olan tarihini konuları içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Dönem Ödevi, B: Derse Katılım ve Devam, C: Sunumlar

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) 17. Yüzyıldan itibaren Orta Asya tarihini bilebilme.

1,2,3

A,C

2) Orta Asya’da İslamiyet’in yerleşmesinden sonra değişen dengeleri ve tarihi seyri fark edebilme.

1,2,3

A,C

3) İslamiyet’in Orta Asya kültüründe yaptığı değişiklikleri analiz edebilme.

1,2,3

A,C

4)17. yüzyıldan 20. Yüzyıla kadar Orta Asya tarihine dair olan eserlerin bilgisini haiz olabilme.

1,2,3

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Cengiz Han ve Moğollar

 

2

Altınordu

 

3

Çağatay, Kubilay devletleri

 

4

İlhanlılar

 

5

Karadenizin kuzeyindeki hanlıklar

 

6

Buhara hanlığı

 

7

Hiyve Hanlığı

 

8

Ara Sınav

 

9

Hokand Hanlığı

 

10

Kazak hanlığı

 

11

Kaşgar ve Turfan'daki  Uygur Hanlıkları

 

12

Rusların Orta Asya'ı işgal etmeleri

 

13

Rus İstilası sonrası Türkistan hanlıkları

 

14

Final

 

 

 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

 TAŞAĞIL A., Çin Kaynaklarına Göre Türk Boyları, Ankara, 2000.

TAŞAĞIL A., Gök-Türkler I, II, III, Ankara, 2012.

SÜMER, F., Oğuzlar, Istanbul, 1992.

KURAT, A. N., IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve DevletleriAnkara, 1972.

RASONY, L., Tarihte Türklük, Ankara, 1993.

GOLDEN, Peter B., Türk Halkları Tarihine Giriş (Çev. Osman Karatay), Ankara, 2002.

 

BARFIELD, T. J., The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China 221 B.C. to A.D. 1757, 1992.

 

CHRISTIAN, D., A History of Russia, Central Asia and Mongolia, 1998.

 

KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, 2004.

 

TOGAN, A. Z. V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1970.

 

İstoriya Sibiri, I-V, Leningrad 1968-1969

 

ŞAHMATOV, V. F., Kazahskaya Pastbişçho-koçevaya Obşçina, Alma-Ata 1964.

 

VERNADSKY, G., Rusya Tarihi, İstanbul 2009.

 

KURAT, A. N., Rusya Tarihi, Ankara 1987.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Sunumlar

1

30

Dönem Ödevi

1

50

Derse Katılım ve Devam

2

20

Toplam

 

100

Dönem Ödevinin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Öğrencilerin akademik alanda çalışma yapabilmeleri için gerekli olan kurumsal ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını ve bunları kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

 

 

X

2

Öğrencilerin başarılı bir tarih eğitimi için gerekli olan analitik düşünme, eleştirel bakış, disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında ilişki kurma, çok yönlü düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip olmalarını sağlamak.

 

 

 

X

 

3

İngilizceyi yazılı ve sözlü sunum yapmak için, kaynak dillerini ise veri toplamak için etkin bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

 

X

4

Tarih eğitimini güncel olanla ve yerel, bölgesel ve küresel sorunlarla ilişkilendirebilme becerisi kazandırmak.

 

 

 

X

 

5

Çağdaş teknolojinin donanım ve araçlarını kullanabilme becerisini kazandırmak.

 

 

X

 

 

6

Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma, takım çalışması yapabilme ve özgün fikirler üretebilme becerilerini kazandırmak.

 

 

 

X

 

7

Öğrencilerin mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olmalarını sağlamak.

 

 

 

x

 

 

ECTS

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Arasınav

1

9

9

Sunum

1

10

10

okuma notları

14

1

14

Son sınav

1

11

11

Dönem ödevi

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

148

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,92

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6