• Turkish
  • English

Vizyonumuz, uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapılan, çağın gelişmelerine uygun olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, eğitim kalitesiyle Türkiye'nin ve de dünyanın saygın bölümlerinden biri olmaktır.

Misyonumuz, iki ana alt başlıkta toplanabilir; Birincisi, Matematik ve ilgili alanlarda, düzenli seminer, konferans ve grup çalışmalarının yürütüldüğü, uluslararası standartlarda bilimsel araştırmalar yapılan saygın bir bölüm olmaktır. Ikincisi ise öğrencilerimize, yaratıcılıklarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak, akademik etiğin hakim olduğu bir öğrenim ortamı sunmaktır.