• Turkish
  • English

Mehmet Akif Erdal

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Erdal’ın yürütücülüğünü yaptığı, Dr. Öğr. Üyesi Melike Işim Efe ve Dr. Öğr. Üyesi Barış Efe'nin araştırmacı olduğu "Frölicher Uzayları için Homotopi Teorisi ve Yüksek Geometrik Yapılar" başlıklı proje TÜBİTAK-ARDEB 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Bu projede genelleştirilmiş pürüzsüz uzayların modellerinden biri olan Frölicher uzayları çalışılacaktır. Projede öncelikli olarak Frölicher uzayları kategorisi üzerinde çok yönlü homotopi teorileri (ör. Quillen model yapıları) bulmak planlanmaktadır. Daha sonra, bu homotopi teorileri aracılığıyla, Frölicher uzaylarının diferansiyel geometrisine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Tüm proje ekibini tebrik eder, başarılı ve keyifli bir proje yönetim süreci dileriz.

paylaş