• Turkish
  • English

20.5.2024 tarihinde Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimizin konuğu sevgili hocamız Prof. Dr. Demet Lüküslü’ydü. Demet Hocamızın “The Desire of Young People in Turkey to Live Abroad: An Youth in Turkey” makalesi üzerine tartıştık. Demet Lüküslü, gençlerin yurt dışında yaşama isteklerini farklı açılardan ele alarak bu isteğin altında yatan sosyokültürel ve ekonomik dinamikleri derinlemesine analiz etti. Türkiye’deki gençlerin yurt dışına olan ilgisini sadece ekonomik fırsatlar ve eğitim olanaklarıyla açıklamanın yetersiz olduğunu vurguladı. Aynı zamanda gençlerin özgürlük arayışı, daha iyi yaşam standartları ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam istemelerinin de önemli etkenler arasında olduğunu belirtti. Ders sırasında öğrenciler, Demet Lüküslü’nün makalesinde ele aldığı konular üzerinden çeşitli sorular yönelttiler ve tartışmalar gerçekleştirdiler. Sonuç olarak, bu tartışma, gençlerin yurt dışında yaşama isteklerinin çok boyutlu ve karmaşık bir konu olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. Demet Lüküslü’nün değerli katkılarıyla, bu konuyu daha derinlemesine anlama fırsatı bulduk ve farklı bakış açıları geliştirdik. Sevgili Demet Lüküslü hocamıza bize zaman ayırıp  dersimize katıldığı, bizlerle değerli bilgi ve tecrübelerinizi paylaştığı için teşekkür ederiz. 

paylaş