• Turkish
  • English

6 Mayıs Pazartesi Sosyal Bilimler Kolokyumu dersimizin konuğu Özyeğin Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burcu Mutlu'ydu. Burcu Hocamızın 2016 yılında The Graduate Consortium in Women's Studies Mother Board Makale Ödülü'nü aldığı "Morally Accounting for Sex Selection Online in Turkey" makalesi, Türkiye'deki tüp bebek ve cinsiyet seçimi uygulamalarına odaklanıyor. Türk toplumunda yaygın olan "erkek evlat" olgusunun geçmişten günümüze kadarki etkilerini ve bu olgunun çiftleri cinsiyet seçimine yönlendirdiğini ele alıyor. Kadınların, erkek evlat doğuramadıkları için eşleri veya eşlerinin anneleri tarafından baskıya maruz kaldıklarını ve kötü muamele gördüklerini vurguluyor. Bu durum, çiftleri cinsiyet seçimi teknolojilerine yönlendiriyor ve bu teknolojilere erişmek için yurt dışına çıkmalarına neden oluyor. Makale, cinsiyet seçimi konusunu ele alırken, Kadınlar Kulübü adlı internet sitesinin online tartışma forumuna odaklanarak, bilim, din, cinsiyet, cehalet, hayırlılık ve modernlik gibi başlıklar altında cinsiyet seçimini savunan ve karşı çıkan kadınların iletişimini ve bakış açılarını inceliyor. Derste de aile planlaması, aile dengelemesi kavramlarından bahsettik.

Burcu Hocamız dersimizde KKTC'de tüp bebek kliniğindeki saha araştırmasını, bu süreci nasıl tasarladığını ve sürecin nasıl ilerlediğini bizlerle paylaştı. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

paylaş