• Turkish
  • English

 

Prof. Dr. Mediha Göbenli'nin "Edebiyatta Zaman Kavramına Genel Bir Bakış" başlıklı kitap bölümü, Kuramdan Uygulamaya Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları 2 (ed. Ferzane Devletabadi, Arzu Yetim, Zeynep Kösteloğlu; 2022) adlı kitapta yayımlanmıştır. 

 

 

paylaş