• Turkish
  • English

 

Prof. Dr. Mediha Göbenli's book chapter titled "Edebiyatta Zaman Kavramına Genel Bir Bakış" ["An Overview of the Concept of Time in Literature"] has been recently published in the book Kuramdan Uygulamaya Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışmaları 2 [Comparative Literature Studies from Theory to Practice 2] (eds. Ferzane Devletabadi, Arzu Yetim, Zeynep Kösteloğlu; 2022). 

 

 

paylaş