• Turkish
  • English

Fen Edebiyat Fakültesi Akademik Etkinlikler Raporu'nun bütün sayılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Raporların hazırlanmasındaki çok değerli yardımlarından dolayı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden  Araş. Gör. Semih Yararoğlu'na teşekkür ederiz.

Önceki raporların hazırlanmasındaki katkılarından dolayı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Charles Daniel Sabatos'a teşekkür ederiz.

Hem gerçekleştirdikleri faaliyetleri hem de faaliyetlerini göndererek rapora katkıda bulundukları için tüm Fakülte üyelerimize ayrıca teşekkür ederiz.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

paylaş