• Turkish
  • English

26 Nisan 2022 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersi kapsamında “A People’s Green New Deal” kitabının yazarı Max Ajl’ı konuk ettik. Konuğumuzla kitabı hakkında gerçekleştirdiğimiz söyleşide iklim krizine karşı geliştirilen yeni yeşil mutabakatların ne olduklarını ve kim için olduklarını tartıştık. Ardından Max, radikal bir alternatif olarak iklim krizi çözümlerine küresel güneyi dahil eden “A People’s Green New Deal”ı sundu. Max’e değerli kitabı ve tartışmalarıyla dersimize katkıları için çok teşekkür ederiz.