• Turkish
  • English

9 Mart 2021 tarihli Sosyal Bilimler Kolokyumu/Seminer dersimizde "Pandemide Açığa Çıkan Örüntüler Üzerinden İktidar, Tertibat ve Doxa Tartışması: Türkiye'de Hekim Öznelliği" başlıklı konuşmasıyla Özen Beltan Demir’i konuk ettik. Demir, kaleme almış olduğu “Pandemi: Salgının Medikopolitiği - Covid - 19 Kronikleri” kitabına dayanarak yaptığı konuşmasında hekim öznelliği, medikalizasyon, milliyetçi biyopolitika, neoliberalizm ve salgın üzerine  çıkarım, analiz ve bulgularını bizlerle paylaştı. Özen Demir’e değerli paylaşım ve katkıları için çok teşekkür ederiz.

paylaş