• Turkish
  • English

SOC 497 SOSYAL BİLİMLER KOLOKYUMU- 18 Mart 2024
KADIN ÜREME SAĞLIĞI VE KÜRTAJ DENEYİMLERİ RAPORU
Kadın üreme sağlığı ve kürtaj deneyimi üzerine düzenlediğimiz kolokyumumuza konuğumuz Kadının İnsan Hakları Derneği'nden sayın İrem Gerkuş bizlere eşlik etti. Konuğumuzun sunumlarında kadınların üreme sağlığı konusunda farkındalık yaratmanın önemi ve kürtajın duygusal, psikolojik ve sosyal yönleri vurgulandı.Tartışmalarımızda kürtajın kadınlar üzerindeki etkisini anlamanın ve onları
destekleyecek daha insani ve kapsayıcı sağlık politikaları geliştirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca kürtaj haklarının yasal ve etik yönlerine de odaklandık.Kolokyum boyunca katılımcıların bakış açıları ve deneyimleri konuyu derinleştirdi ve çeşitliliğin önemini ortaya koydu.Kolokyum, üreme sağlığı ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, toplumsal değişime yönelik adımlar atmak ve kadın haklarına saygı göstermek için önemli bir yer sağladı.

MODARETÖR EKİBİ
 UMUT EROĞLU
 TUANA TEMUR
 İREM EZGİ AKÇAY
 CANAN TÜRKMEN

paylaş