Her yıl “Edebiyatta Buluşma” adıyla gerçekleştirdiğimiz öğrenci sempozyumumuz, bu yıl 29-30 Nisan 2020 tarihlerinde, “Edebiyatta Buluşma XI – Edebiyatımızda Müzik” başlığıyla düzenlenmektedir.

Bu etkinlikle, üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzeylerindeki öğrenciler arasında bir köprü kurabilmeyi amaçlıyoruz.

Bildiri konuları;
edebî metinlerde tema ve konu olarak müzik,
müzik ve edebiyat ilişkisi üzerine kuramsal çalışmalar,
şiirde müzikalite ve ritim,
edebiyatta müzik enstrümanlarının yeri,
klasik edebiyatta musiki geleneği,
sözlü kültürde, halk edebiyatında müziğin yeri, âşıklık geleneği
doğu-batı çatışması ekseninde müzik ve edebiyat ilişkisi,
popüler müzik ve edebiyat ilişkisi,
ozan şarkıcılar
gibi temalar göz önünde tutularak belirlenebilir diye düşünüyoruz. Yine de bir sınırlama getirmiyoruz.

*Sempozyumun dili Türkçedir.
*Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 20 MART 2020’dir. (Azami 200 kelime/ 12 punto / Times New Roman formatında yazılmış ve aşağıdaki form doldurulmuş olarak, belirtilen adrese mail yoluyla gönderilmelidir.)
*Bildirileri kabul edilen katılımcılara Nisan 2020’nin ilk haftası itibariyle haber verilecektir.
*Kabul edilen bildirilerin tam metni en geç 17 NİSAN 2020 tarihinde gönderilmelidir.

Başvuru ve İletişim:
Nilay Karakoç-- nilay.karakoc@yeditepe.edu.tr
0216 578 00 00 (3065)

 

Başvuru formuna yazılması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

Katılımcının;

ADI SOYADI:                                       

KATILDIĞI KURUM/ÜNİVERSİTE:

BÖLÜM:

İLETİŞİM BİLGİLERİ (Cep telefonu ve e-posta):         

BİLDİRİ BAŞLIĞI ve ÖZETİ:

ANAHTAR SÖZCÜK (3 Kelime):

paylaş