• Turkish
  • English

Fakülte Kurulları

FAKÜLTE KURULU

Prof. Dr. Ahmet T. İnce (Başkan)
Dekan-Vekili  - Fizik Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Bayraktar
Antropoloji Bölümü Başkanı

Yard. Doç. Dr. Şule Demirkol Ertürk
Çeviribilim Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Saffet Babür
Felsefe Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Prof. Dr. A. Okay Çelebi
Matematik Bölümü Başkanı

Yard. Doç. Dr. Fatma Alev Yalçınkaya
Psikoloji Bölümü Başkanı

Doç. Dr. Gülden Demet Lüküslü
Sosyoloji Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl
Tarih Bölümü Başkanı 

Prof. Dr. Ali Budak
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Avadis Hacınlıyan
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. A. Oğuz Cebeci
İngiliz Dili Ve Edebiyatı  Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf Ünlü
Matematik  Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Şerife İpek Karaaslsn
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ayşe Melda Üner
Türk Dili Ve Edebiyatı  Bölümü Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Fazilet Ahu Özmen Akalın
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi                                            

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU             

Prof. Dr. Ahmet T. İnce
Dekan Vekili  - Başkan

Prof. Dr. Mediha Göbenli Koç
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Ve Öğretim Üyesi

Prof. Dr. M. Oğuz Cebeci
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. A. Okay Çelebi
Matematik Bölümü Başkanı Ve Öğretim Üyesi    

Doç. Dr. Ertan Akşahin
Fizik Bölümü Öğretim Üyesi   

Doç. Dr. Gülden Demet Lüküslü
Sosyoloji I Bölümü Başkanı Ve Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr. Fatma Alev Yalçınkaya
Psikolojii Bölümü Öğretim Üyesi