Humanities
HUM 103 HUMANITIES
UYGARLIK TARİHİ

Uygarlık Tarihi (Hum 103) dersinin vize sınavı 26 Ekim 2019, Cumartesi günü 11.00-12.00 arasında yapılacaktır.

Tüm öğrenciler derse kayıtlı olduğu şube için aşağıda belirlenen sınıflarda sınava girecektir.

Dr. Ferzan Durul

Güzel Sanatlar Fakültesi

7. Kat / Ofis No: 708

Dr. Ferzan Durul

Güzel Sanatlar Fakültesi

7. Kat / Ofis No: 708

 

DERS

KODU

 

ŞUBE

               SINAVIN YAPILACAĞI YER

BİNA

ODA NO

 

 

 

 

 

 

HUM 103

UYGARLIK

TARİHİ

1

HUKUK

Z01, Z02, Z12

2

HUKUK

112, 125, 103, 104, 120

3

REKTÖRLÜK

İNAN KIRAÇ KONFERANS

SALONU

4

REKTÖRLÜK

5

GSF EK BİNA

7E01, 7E02

6

GSF BİNA

303, 304 305

7

GSF BİNA

301, 302

8

GSF BİNA

402, 404

9

GSF EK BİNA

7E03, 7E04

10

GSF EK BİNA

GSF KONFERANS SALONU

11

HUKUK

212, 222, 230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************************************************************************************************************

Dersin Adı: HUM 103 Humanities - Uygarlık Tarihi  Ders Dönemi: Güz
Ders Tipi: Zorunlu   Teori Saati: 2
Uygulama Saati:  0 Laboratuvar Saati: 0
Kredi: 2     AKTS: 3
Dersin Dili: Türkçe  

 

Dersin Amacı: 

Bu ders, öğrencilerin, “her şeyin ‘öznesi’ insandır” kavrayışı doğrultusunda insana ait bilgiyi içeren farklı disiplinlerden (felsefe, sanat, edebiyat) faydalanarak muasır medeniyet seviyesine ait değer bilgisini üretme ve içinde bulunduğumuz yeni dünya düzeninde sosyal hareketleri çözümleme, anlamlandırma ve yorumlama yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.

Dersin İçeriği: 

Ders insanlığın yeryüzünde belirmesiyle başlamakta, Neolitik dönem ve yerleşik düzen ile devam etmektedir.  Bu yapı üzerine, erken dönem uygarlıkları ve bu uygarlıkların Türk uygarlığı ile ilişkileri incelenmektedir.  Bu aşamadan sonra, Hind ve Çin ögeleri yanında, Akdeniz kültür havzasında görülen gelişmeler ele alınmakta ve ortaçağdaki  uygarlık ögeleri incelenmektedir.  Daha sonra özellikle Doğu Kültür dünyası ve Avrasya uygarlıkları ele alınmakta ve yeni dünya düzenine geçişte Rönesans, devrimler, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve sanat alanında yeni oluşumlar ele alınmaktadır.  Devrimler çağında, aydınlanma, Amerikan devrimi, Fransız devrimi ve Türk uygarlığında modernleşme süreçleri incelenmektedir.  Yeni dünya düzeninde, ideolojiler, sosyal kontrat nitelikleri, demokrasiler, 19 yüzyılda hakim ideolojileri kapsanmakta ve Yirmibirinci yüzyıl uygarlık eğilimleri ile ders son bulmaktadır.

Dersin Koordinatörleri:

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl 

Dr. Ferzan Durul

Ofis Saati: Çarşamba 09.00-12.00
Ofis No: GSF 708