• Turkish
  • English

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİMSEL / AKADEMİK DİSİPLİNLERİN GELİŞİMİ SEMPOZYUMU

7 - 8 ARALIK 2023

Üniversitemiz Onursal ve Kurucu Başkanı Sayın Bedrettin DALAN'ın açılış konuşmasını yaptığı Fen Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Döneminde Bilimsel / Akademik Disiplinlerin Gelişimi Sempozyumu 7 - 8 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyum başlangıcında Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin YANIKKAYA karşılama konuşmalarını yapmışlardır.

Sempozyum sürecince Çeviribilimi Bölümü öğrencileri ve akademisyenleri tarafından eş zamanlı çeviri desteği sağlanmıştır.

Sempozyumda Fakültemiz bünyesinde bulunan Antropoloji, Çeviribilimi, Felsefe, Fizik, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Psikoloji, Rus Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı disiplinlerinde Üniversitemiz içinden ve dışarıdan davetli konuşmacılar kendi disiplinlerinlerinin Cumhuriyet dönemindeki gelişimine dair bilgi aktarımında bulunmuşlardır.

Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuza davetli konuşmacılarımızın ve sempozyuma katılan öğrenci, akademisyen ve çalışanlarımızın ilgileri için teşekkür ederiz.

Yaşasın Cumhuriyet!

 

 

 

 

paylaş